Positiva erfarenheter av friktionsdäck – bättre luftkvalitet och minskade bullerolägenheter är viktiga saker för stadsborna

Snart är det aktuellt att byta till vinterdäck. Vi uppmuntrar huvudstadsregionens bilister att fundera över vinterns däckval även ur miljöperspektivet. Vi frågade huvudstadsregionens invånare om deras erfarenheter av friktionsdäck – i svaren framhävdes friktionsdäckens bekvämlighet och tystnad, miljöfrågor samt vikten av ett proaktivt körsätt.
Fotgängare och bilar på Unionsgatan.
Helsingfors stad har åtagit sig att öka andelen friktionsdäck till 70 procent till vintern 2030–31. Bild: Susa Junnola

Gatudammet är fortfarande ett påtagligt luftkvalitetsproblem. Helsingfors friktionsdäckskampanj stöder Helsingfors stads mål att öka andelen friktionsdäck i stadens vintertrafik från den befintliga mängden på cirka 35 procent till 70 procent senast vintern 2030–2031. Under de senaste åren har avgasutsläppen från trafiken minskat i och med utvecklingen i fordonsteknik och luftskyddsåtgärder, men gatudammet som trafiken orsakar är fortfarande ett centralt problem för luftkvaliteten.

Dubbdäck är den huvudsakliga orsaken till gatudammet i städer – rentav hälften av gatudammet kommer från att dubbdäcken smular sönder vägytan. Flest dammiga dagar inträffar under vårens gatudammsäsong, men under vinterdäckssäsongen förekommer det även vid andra tidpunkter då gatuytorna är torra. Genom att välja friktionsdäck kan du minska på uppkomsten av gatudamm. Friktionsdäcken orsakar även mindre buller och slitning av vägytan. 

Som en del av årets kommunikationskampanj intervjuade vi fyra invånare från olika huvudstadsregioner om deras relation till friktionsdäck. I svaren framhävdes både friktionsdäckens användarvänlighet och tystnad samt vikten av ett proaktivt körsätt och miljöfrågor.

"Miljöfrågorna är viktiga för mig – vi använder bland annat en elbil. Jag vet något om friktionsdäckens miljöfördelar – de minskar på dammet och bullernivån eftersom de är tystare. De sliter även mindre på vägytan," sammanfattar projektchefen Tiina från Vanda, som varje vecka använder bilen till exempel då hon kör sin dotter till fotbollsträningarna. 

Bekanta dig med videorna på kampanjens officiella webbplats www.hel.fi/kitkat och genom att följa Helsingfors stadsmiljösektorns sociala mediekanaler under oktober månad. 

Med tanke på trafiksäkerheten är ett proaktivt körsätt viktigare än däcktypen 

Dubbdäckens greppegenskaper är bättre vid isigt väglag, men i huvudstadsregionen förekommer halt väglag avsevärt mer sällan än i övriga landet. Frysningen av vägytan förebyggs effektivt också av halkskydd som grundar sig på saltning.

Trafiksäkerheten påverkas mer av förarens körsätt än av däcktypen. Proaktiv körning ökar säkerheten och är särskilt viktig i mer utmanande körförhållanden under vintern. Friktionsdäck passar utmärkt för vinterkörning i synnerhet om bilen har låsningsfria bromsar och elektronisk stabilitetskontroll.

"Jag bytte till en elbil i våras och den är mycket tyngre än min förra bil. Ett proaktivt körsätt är således allt viktigare, eftersom bilen inte stannar så snabbt. Bilister som kör med friktionsdäck har ett helt eget körsätt – det är mer proaktivt och vi håller avstånd till andra bilister," berättar Kati, taxiförare vid Taksi Helsinki, som har använt friktionsdäck under hela sin karriär sedan 2005. 

Smart däckval med tanke på miljön främjas både nationellt och på stadsnivå 

I det nationella luftvårdsprogrammet som godkänts av statsrådet står det att man ska öka kunskapen om de bästa däckvalen med tanke på luftkvaliteten och säkerheten. Målet att öka användningen av friktionsdäck har också antecknats i Helsingfors luftvårdsplan och i handlingsplanen för bullerbekämpning.

För att främja målet pågår även ett försök med dubbdäcksförbud på Lönnrotsgatan i Helsingfors. Informationen om friktionsdäck i Helsingfors utarbetas i samarbete med Esbo, Grankulla, Vanda, Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och miljöministeriet.