Ordna ditt evenemang på dansbanan på sommargatorna

Dansbanan på sommargatorna är en kostnadsfri friluftsscen för olika evenemang.
Dansbana på Högbersgatan.
Dansbanan ingår i försöket med sommargator i centrala Helsingfors. Bild: Teina Ryynänen

På gågatan på Högbergsgatan finns en dansbana i trä. Dansbanan som står framför Designmuseet är avsedd för olika motionsbetonade evenemang, såsom dans- eller yogapass eller evenemang för barn.

Dansbanan ingår i försöket med sommargator i centrala Helsingfors. Syftet med sommargatorna är att förbättra gatornas trivsel och attraktionskraft samt öka utbudet av tjänster.

Dansbanan på sommargatorna kan tills vidare bokas av stadsborna fram till slutet av augusti. Dansbanan kan bokas från måndag till söndag klockan 9–21. Dansbanan kan bokas för högst sex timmar i taget och användningen är kostnadsfri. Ljudanläggningen får användas till högst klockan 21.00. Dansbanan kan bokas via Varaamo på varaamo.hel.fi. Skriv ”Dansbanan på sommargatorna” i sökfältet.

Regler för användningen av dansbanan på sommargatorna

I användningen av dansbanan på sommargatorna ska dansbanans regler följas. Med hjälp av reglerna säkerställer vi att dansbanan inte orsakar störningar för de boende och aktörerna i närområdet.

Enligt reglerna ska ljudnivån hållas rimlig och användningen av ljudanläggningen får pågå till högst klockan 21.00. Sammanlagt 200 personer får närvara på platsen samtidigt och evenemangen ska vara avgiftsfria och öppna för alla. Evenemangsanordnaren bär alltid ansvaret för evenemanget. Samtliga regler för användningen av dansbanan finns på sidan ”Dansbanan på sommargatorna” i Varaamo.

Respons på sommargatorna kan ges via elektriska kanaler

Dansbanan har varit populär i år och enligt reglerna får användningen inte orsaka störningar eller en orimligt hög ljudnivå för de boende och aktörerna i närområdet. Du kan ge respons på dansbanan på Högbergsgatan via Helsingfors stads responsservice.