Missbrukartjänsternas mottagning utan tidsbokning till Fiskehamnen

Missbrukartjänsternas telefontjänst och mottagning utan tidsbokning betjänar Helsingforsborna i Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande på Verkstadsgatan 14 A från och med början av september.
Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande. Bild: Virpi Velin
Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande. Bild: Virpi Velin

Telefontjänsten och mottagningen utan tidsbokning betjänar vardagar kl. 8.30–15.30. Telefontjänstens nummer är 09 310 42900. Anmälan till mottagningen sker på plats vid automaterna på första våningen i Fiskehamnen.

Tjänsterna är en väg till inskrivning som klient vid missbrukartjänsterna för myndiga Helsingforsbor. I telefontjänsten får klienterna och deras närstående råd och vägledning om olika beroenden, och deras behandlingsbehov bedöms. Ingen remiss behövs.

Till mottagningen utan tidsbokning kan man söka sig om man till exempel behöver avvänjningsvård eller hjälp med en annan situation som har med rusmedelsbruk att göra eller om man inte kan uträtta ärenden per telefon.

Till Helsingfors missbrukartjänster kan man söka sig också via Startti-informationstillfällen, som från och med den 1 september ordnas varje vecka i Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande. Vid Startti-informationstillfällena får man basinformation om missbrukartjänsterna, beroendesjukdomar och tillfrisknande. I Startti kan man delta anonymt.

”Syftet med förnyelsen är att underlätta, göra smidigare och förenhetliga Helsingforsbornas tillgång till missbrukartjänster och -vård. Det är fint att vi nu har en missbrukartjänst utan tidsbokning med låg tröskel, som är öppen vardagar under hela tjänstetiden”, konstaterar Pia Pulkkinen, chef för Helsingfors missbrukartjänster.

Från och med början av september upphör mottagningarna utan tidsbokning, som betjänat ett par timmar om dagen, vid missbrukarpoliklinikerna i Dal, Malm och Nordsjö.