Mer grönska i Tölöviksparken – säg din åsikt om idé- och konceptplanen

Förnyelsen av Tölöviksparken övergår till ett mer detaljerat planeringsskede i höst. Säg vad du tycker om den nya riktningen för parken i vår Säg din åsikt-enkät senast den 30 juni.
Det planeras mer grönska i Tölöviksparken. Bild: Hemmo Rättyä
Det planeras mer grönska i Tölöviksparken. Bild: Hemmo Rättyä

Helsingfors stad planerar stora förändringar i Tölöviksparken. Utmaningarna med gräsplanen för evenemang i parken har väckt mycket uppmärksamhet, och många har bland annat önskat fler träd i parken. Planeringen av en upprustning av parken inleddes hösten 2023. Förbättringar i parken planeras på både kort och lång sikt.

Idé- och konceptplanen för Tölöviksparken fungerar som bas för den egentliga parkplanen. I idé- och konceptplanen skissar man upp allmänna riktlinjer för den kommande parken, såsom principer för utveckling av växtligheten och funktionerna. En utgångspunkt för planeringen är värnandet om den nuvarande parkens kultur- och naturvärden. Planen kan nu kommenteras i Säg din åsikt -tjänsten(Länk leder till extern tjänst) fram till 30 juni. De kommentarer som ges blir underlag för parkplanen.

Målen med utvecklingen av parken är att öka grönskan och förbättra rekreationsanvändningen

De riktlinjer och principer för utvecklingen av parken som presenteras i idé- och konceptplanen baserar sig starkt på önskemål som kommit fram i diskussioner med invånare, föreningar och andra aktörer. Ökad grönska lyftes fram särskilt mycket i önskemålen, och naturen kommer att göras till en viktigare del av Tölöviksparken i synnerhet i dess nordöstra och östra delar. Målet är att få in många nya träd i parkens östra del och samtidigt ta hänsyn till de betydande siktlinjerna och närvaron av viktiga byggnader vid parkens kanter. Finlandiahusets fasad kopplas på ett naturligt sätt ihop med parkhelheten. Växtligheten utvecklas med mångsidigare arter och flera lager för att göra parken mer mångsidig. I parken kan man förutom naturupplevelser även ta del av blomsterprakt.

Ett tydligt mål som kommit fram i diskussionerna är att på de sätt som parken ger möjlighet till förbättra invånarnas välbefinnande och möjligheterna för alla att njuta av parken. Den nuvarande stora gräsplanen för stora evenemang blir till ett mindre område för parkevenemang. Parken får nya verksamhetsområden som ger möjlighet till mångsidig användning av området och inspirerar till att skapa upplevelser i parken. Ett nytt kafé har föreslagits i slutet av Alvar Aaltos gata. Vatten görs till en del av upplevelsen i parken, inte bara vid Tölövikens strand utan även i parken.Det populära strandstråket vid Tölöviken bevaras, men det ges mer utrymme och görs till en del av Tölöviksparken och de rutter som utvecklas där.

Parkplanen börjar utarbetas i höst

På basis av idé- och konceptplanen börjar man utarbeta en parkplan hösten 2024. I parkplanen presenteras parkens långsiktiga utveckling närmare. I samband med den egentliga parkplaneringen kan man fortfarande ge respons på utkasten.

Snabba och till största delen tillfälliga åtgärder, det vill säga byggandet av det så kallade sommarparkförsöket vid Tölöviken, har redan börjat, och man kan njuta av detta redan i sommar. Man kan ge respons gällande hur åtgärderna fungerar och utvecklingsförslag via stadens responskanal(Länk leder till extern tjänst).