Lisää vehreyttä Töölönlahdenpuistoon – kerro kantasi idea- ja konseptisuunnitelmasta

Töölönlahdenpuistoon suunnitellaan näkyvää muutosta. Kerro mielipiteesi puiston uudesta suunnasta Kerrokantasi-kyselyssä 30. kesäkuuta mennessä. Uudistus on syksyllä siirtymässä tarkempaan suunnitteluvaiheeseen.
Töölönlahdenpuistoon halutaan lisää vehreyttä. Kuva: Hemmo Rättyä
Töölönlahdenpuistoon halutaan lisää vehreyttä. Kuva: Hemmo Rättyä

Helsingin kaupunki suunnittelee suuria muutoksia Töölönlahdenpuistoon. Haasteet puiston tapahtumanurmen kanssa ovat herättäneet laajasti huomiota ja puistoon on toivottu muun muassa lisää puita. Puiston kunnostuksen suunnittelu on alkanut syksyllä 2023. Puistoon suunnitellaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin parannuksia.

Töölönlahdenpuiston idea- ja konseptisuunnitelma toimii pohjana varsinaiselle puistosuunnitelmalle. Idea- ja konseptisuunnitelmassa hahmotellaan tulevan puiston yleiset suuntaviivat, kuten periaatteita kasvillisuuden ja toimintojen kehittämisen suhteen. Suunnittelun lähtökohtana on nykyiseen puistoon liittyvien kulttuuri- ja luontoarvojen vaaliminen. Suunnitelma on nyt kommentoitavana Kerrokantasi-palvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 30. kesäkuuta asti. Saadut kommentit tulevat puistosuunnitelman lähtöaineistoksi.

Puiston kehittämisen tavoitteena vehreyden lisääminen ja virkistyskäytön parantaminen

Idea- ja konseptisuunnitelmassa esitetyt suuntaviivat ja periaatteet puiston kehittämiselle pohjautuvat vahvasti suunnittelun vuorovaikutuksessa asukkailta, yhdistyksiltä ja toimijoilta saatuihin toiveisiin. Vehreyden lisääminen nousi toiveista erityisesti ja luonto tuodaankin entistä vahvemmin osaksi Töölönlahdenpuistoa varsinkin puiston koillis- ja itäosissa. Tavoitteena on lisätä runsaasti uutta puustoa puiston itäosaan ja samalla huomioida merkittävät näkymälinjat ja merkkirakennusten läsnäolo puiston reunalla. Finlandia-talon edusta kytketään luontevasti osaksi puistotilan kokonaisuutta. Kasvillisuutta kehitetään lajistoltaan monimuotoiseen ja kerrokselliseen suuntaan puistotilojen monipuolistamiseksi. Puistossa voi luontoelämysten lisäksi kokea myös kukkivien kasvien loistoa.

Yhtenä selkeänä vuorovaikutuksesta nousseena tavoitteena oli edistää puiston tarjoamin keinoin asukkaiden hyvinvointia ja mahdollisuutta puistosta nauttimiseen kaikille. Nykyinen, suurtapahtumia varten rakennettu laaja tapahtumanurmi muuttuu pienemmiksi puistotapahtuma-alueiksi. Puistoon tulee uusia toiminta-alueita, jotka mahdollistavat alueen monipuolista käyttöä ja innoittavat luomaan elämyksiä puistoon. Uusi puiston kahvila on esitetty Alvar Aallon kadun päähän. Vesi tuodaan kokemukselliseksi osaksi puistoa Töölönlahden ranta-alueen lisäksi myös puiston puolelle. Töölönlahtea kiertävä suosittu rantareitti säilyy jatkossakin, mutta sille annetaan enemmän tilaa ja kytketään osaksi Töölönlahdenpuistoa ja sen kehitettäviä reittejä.

Puistosuunnitelma käynnistyy syksyllä

Idea- ja konseptisuunnitelman pohjalta aloitetaan puistosuunnitelman laatiminen syksyllä 2024. Puistosuunnitelmassa esitetään tarkemmin puiston pidemmän aikavälin kehityskuva. Varsinaisen puistosuunnittelun yhteydessä on edelleen mahdollisuus antaa palautetta puistoluonnoksista.

Nopeiden ja suurelta osin väliaikaisten toimenpiteiden eli niin sanotun Töölönlahden kesäpuistokokeilun rakentaminen on jo alkanut ja niistä pääsee nauttimaan jo tänä kesänä. Toimenpiteiden onnistumisista ja kehitysehdotuksista voi antaa palautetta kaupungin palautekanavan kautta osoitteessa palautteet.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).