Lekparkernas sommar börjar den 3 juni

Lekparkernas ledda verksamhet bjuder in barn under skolåldern och deras familjer till en sommar i lekparken. Under sommardagarna kommer skoleleverna ha egen handledd verksamhet. Verksamhetsspråket är finska. Avgiftsfria sommarmåltider serveras för under 16 åringar.
Varje öppen lekpark har trevlig verksamhet för familjer med spädbarn, barn i lekåldern och skolelever.   Bild: Konsta Linkola
Varje öppen lekpark har trevlig verksamhet för familjer med spädbarn, barn i lekåldern och skolelever. Bild: Konsta Linkola

Skoleleven kan tillbringa hela sin sommardag tryggt i lekparken tillsammans med yrkeskunniga handledare. I en del lekparker finns också daglägerverksamhet. Anmälan till lägerverksamheten öppnade 10.4.

Varje öppen lekpark har trevlig verksamhet för familjer med spädbarn, barn i lekåldern och skolelever. Vid sidan av sommardagslekarna serverar lekparkerna lunch dagligen kl. 12.00 till barn under 16 år. Maten serveras under tiden 3.6–2.8.2024 i alla öppna lekparker (inte Loru).

Nytt i lekparkernas sommar!

Helsingfors finska arbetarinstitut Työväenopisto och Helsingfors lekparker samarbetar i år med ”Lukemattomat sadut” (otaliga sagor) evenemang. Evenemangets syfte är att ge seniorer en möjlighet att vara med på läs – eller sångstunder tillsammans med lekparksledaren och barnen. Samtidigt förstärks barnens läsiver och läskunnighet. 

Utöver lässtunderna blir det också allsång i lekparkerna med seniorer och barn. Stunderna ordnas åtminstone i följande lekparker: Trumpetti (Gamlas), Traktori (Malm), Kotinummi (Malm), Kurranummi (Mosabacka), Mustakivi (Nordsjö) och Mellunmäki (Mellungsbacka).

I sommarkaféerna Tänään tavataan lär vi oss vardagsfinska med hjälp av lek, sång och rörelse. Kaféerna fungerar som träffpunkter för olika kulturer där familjer har möjlighet att träffas och öva finska.

Programmen är en del av stadsförnyelsmodellen, vars syfte är att öka trivseln i bostadsområdena och göra dem mer lockande. Helsingfors mål är att vara en stad där bostadsområdena inte differentieras och att det överallt är möjligt att leva ett tryggt och trivsamt liv i positivt särpräglade stadsdelar. Stadsförnyelsen är ett verktyg med vilket Helsingfors förverkligar detta strategiska mål och möjliggör stadsdelarnas jämlikhet och välbefinnande.

Kom till lekparken ensam eller tillsammans med en kompis – Ljudet av lek hör till Helsingfors!

Läs mer:
-    Lekparkernas sommar – webbsida
-    Språkkaféet tänään tavataan
-    Sommarmåltider
-    Stadsförnyelse