Läsåret går mot sitt slut – lyckönskningar till alla som tagit student- eller yrkesexamen!

Läsåret 2022–2023 är snart bakom oss och ett välförtjänt sommarlov väntar. Ett nytt läsår börjar åter i augusti.
Kieloja luonnossa
Bild: Adobe Stock

I Helsingfors slutar läsåret i de svensk- och finskspråkiga skolorna och gymnasierna på lördagen den 3 juni, och samma dag firas de nya studenterna. Förskoleundervisningens verksamhetsår slutar på fredagen den 2 juni.

Det finska yrkes- och vuxeninstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopistos examensfest hålls på fredagen den 2 juni. Samma dag slutar också läsåret vid Helsingin aikuislukio. För Tölö gymnasiums svenskspråkiga vuxenlinje är den sista studiedagen tisdagen den 30 maj.

Vid Helsingfors stads gymnasier tar i vår sammanlagt 2 030 studerande studenten. Vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto – eller Stadin AO – kan de studerande ta sin examen kontinuerligt. Denna vår utexamineras cirka 2 400 studerande.

”Tänk och dröm stort”

Helsingfors stads gymnasier har publicerat namnen på de nya studenterna på sina webbsidor, med undantag av de studenter som har förbjudit publicering av sitt namn.

”Ett stort grattis till alla nyblivna studenter. Ni ska vara stolta över det ni har uppnått genom idogt arbete under flera år. Lycka till med framtida mål och följ era drömmar”, tillönskar Moa Thors, chef för den svenska gymnasieutbildningen.

”Hjärtliga gratulationer till de nya studenterna! Kom ihåg att njuta av detta unika ögonblick i ert liv, var stolta över vad ni åstadkommit och lita på framtiden – livet bär”, hälsar Tarja Aro-Kuuskoski, tf. chef för den finska gymnasieutbildningen.

Chefen för yrkesutbildningen Maria Sarkkinen gratulerar alla som tagit yrkesexamen:

”Ansträngningen är bakom er och en ny karriär i färd att börja. Gratulerar! Tänk och dröm stort, följ din passion som ledde dig på rätt väg. Lita på dig själv och tro på din förmåga, utveckla dina färdigheter och fortsätt alltid modigt framåt. Glöm inte att varje ny utmaning är en möjlighet att växa och utvecklas till ett bländande proffs.”

Det nya läsåret börjar i augusti

Servicerådgivningen för fostran och utbildning flyttar under sommaren till nya lokaler i Fiskehamnen, till adressen Verkstadsgatan 8. På grund av flytten betjänar servicerådgivningen sommartid 1.6–4.8. per telefon, e-post och genom respontstjänsten. Det är möjligt att få hjälp av en tolk om du hör av dig per telefon.   

Efter sommarlovet börjar skolarbetet i stadens svensk- och finskkspråkiga grundskolor och gymnasier på torsdagen den 10 augusti. Tölö gymnasiums vuxenlinje börjar året den 28 augusti och Helsingin aikuislukios hösttermin börjar på fredagen den 25 augusti.

För dem som har fått en studieplats vid Stadin AO i den gemensamma ansökan eller den kontinuerliga ansökan under våren börjar studierna i regel på onsdagen den 2 augusti. Gamla studerande fortsätter sina studier i enlighet med sin personliga utvecklingsplan för kunnandet.