Kronbergsträskets naturskyddsområde får konstruktioner för vandringsdirigering och friluftsliv

Under sommaren och hösten 2023 byggs konstruktioner för vandringsdirigering och friluftsliv vid Kronbergsträskets naturskyddsområde i enlighet med vård- och användningsplanen för området. De konstruktioner som ska byggas är bland annat en bred spång, två utsiktsplatser vid träskets strand samt trappor. Kronbergsträskets naturskyddsområde ligger i Kronberget i den västra delen av Degerö.
Med sin natur är Kronbergsträsket en värdefull helhet vad gäller naturskydd och landskap.  Bild: Pira Cousin
Med sin natur är Kronbergsträsket en värdefull helhet vad gäller naturskydd och landskap. Bild: Pira Cousin

Precis i närheten av Kronbergsträsket byggs ett bostadsområde för 13 000 invånare och tack vare Kronbroarna som byggs blir Kronberget mer lättillgängligt också från centrum. Det här innebär att användningen av naturskyddsområdet kommer öka avsevärt, och man måste agera proaktivt för att försäkra sig om att dess särdrag bevaras.

Konstruktionerna byggs i området för att förebygga slitage och för att dirigera den ökande användningen av området för friluftsliv. De spångar som går runt träsket kommer göras bredare för att göra det möjligt att på ett säkert sätt passera mötande och röra sig med barnvagn.

Utsiktsplatserna som kommer byggas vid träskets strand gör det möjligt också för grupper att betrakta naturen och ta en paus. Trapporna vid vandringsleden runt träsket förhindrar att sluttningen eroderar och gör det möjligt för personer som rör sig utanför naturskyddsområdet att ta sig till leden på ett säkert sätt.

Byggarbetet kommer orsaka kortvariga störningar för personer i området. Vissa vandringsleder kommer stängas medan byggarbetet pågår. Under hela byggarbetet kan man röra sig längs Zatopeksrakan vid träskets östra kant.

Helsingfors stads miljötjänster har beställt byggarbetet som utförs av Helsingfors stads affärsverk Stara.