Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualueelle tulossa kulunohjaus- ja virkistyskäyttörakenteita

Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualueelle rakennetaan alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisia kulunohjaus- ja virkistyskäyttörakenteita kesän ja syksyn 2023 aikana. Toteutettavia rakenteita ovat muun muassa leveä pitkos, kaksi lammen rantaan sijoittuvaa katselutasannetta sekä portaat. Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualue sijaitsee Kruunuvuoressa Laajasalon länsiosassa.
Kruunuvuorenlampi ympäristöineen on luonnonsuojelullisesti ja maisemallisesti arvokas kokonaisuus.  Kuva: Pira Cousin
Kruunuvuorenlampi ympäristöineen on luonnonsuojelullisesti ja maisemallisesti arvokas kokonaisuus. Kuva: Pira Cousin

Kruunuvuorenlammen välittömään läheisyyteen rakennetaan asuinaluetta 13 000 asukkaalle ja tulevat Kruunusillat tekevät Kruunuvuoresta helpommin saavutettavan myös keskustan suunnasta. Tämä tarkoittaa merkittävää käyttäjäpaineen lisääntymistä, johon pitää reagoida ennakoivasti, jotta varmistetaan luonnonsuojelualueen erityispiirteiden säilyminen.

Rakenteet toteutetaan alueen kulumisen ehkäisemiseksi ja lisääntyvän virkistyskäytön ohjaamiseksi. Lammen ympärillä kulkevat pitkokset rakennetaan laiturimaisiksi, jolloin ohittaminen ja lastenvaunujen kanssa kulkeminen on mahdollista turvallisesti.

Lammen rantaan tulevat katselulavat mahdollistavat lammen luonnon tarkkailun ja tauon pitämisen myös ryhmille. Lammen ympäri kulkevalta reitiltä nousevat portaat estävät rinteiden eroosiota ja tekevät luonnonsuojelualueen ulkopuolella kulkevalle virkistysreitille siirtymisen turvalliseksi.

Rakentamistyöt aiheuttavat hetkellisiä häiriöitä alueen käyttäjille. Joitain reittejä joudutaan sulkemaan rakentamisen ajaksi. Zatopekinsuoralla, lammen itäreunalla, pystyy kulkemaan koko rakentamisen ajan.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on tilannut rakennustyöt, jotka toteuttaa Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.