Itis Symppis flyttar till nya lokaler vid årsskifte

Hälso- och socialrådgivningsstället Symppis för missbrukar- och mentalvårdsklienter flyttar till Kundgatan 4 i Östra centrum vid årsskiftet 2023-2024. För tillfället är Symppis belägen på Revalsplanen.
Bild: Jussi Hellsten

Staden hyr nya lokaler för tjänsten eftersom de nuvarande lokalerna ursprungligen inte har planerats för den nuvarande tjänsten. Symppis verksamhet har under åren utvidgats från den ursprungliga dagverksamheten starkt även till hälsovårdstjänster, vilket sätter specialkrav på lokalerna. Byggnadstillsynen har dessutom krävt att de nuvarande lokalernas användningsändamål bör officiellt ändras om man vill fortsätta verksamheten i dem. 

De nya lokalerna renoveras under hösten för att tillgodose tjänstens behov. I renoveringen av lokalerna fäster man särskild uppmärksamhet vid både klienternas, personalens och grannarnas trygghet. 

Helsingfors hyr lokalerna för hälso- och socialrådgivningsstället eftersom staden inte har lämpliga egna lokaler i Östra centrum. Symppis har verkat i Östra centrum i mer än 10 år. 

Symppis har under åren skapat ett nära och välfungerande nätverk med aktörer i området, såsom köpcentrumet och företag i området. I nätverket har man tillsammans övervägt och planerat åtgärder med vilka områdets omgivning görs trygg för alla.  

”Detta nätverksarbete kommer att fortsätta i Östra centrum. Vi stärker samarbetet med våra partner på Kundgatan under hösten”, konstaterar Aila Ronkanen, chef för Helsingfors missbrukartjänsters psykosociala arbete. 

Mångsidiga tjänster för personer med missbrukar- och mentalvårdsproblem  

Symppis är avsedd för klienter som har missbruksproblem och lider av psykisk ohälsa. Vid Symppis erbjuds hälso- och socialrådgivning för klienter i utsatt ställning och vid behov hänvisas de till andra tjänster.  

Vid Symppis får klienterna byta begagnade sprutor och anvisningar för säker injicering. Vid Symppis är det möjligt att också göra till exempel snabbtester för HIV och hepatit samt få vaccinationer. En läkare är på plats på dagcentret varje vecka.  

På dagcentret kan klienterna använda datorn och få till exempel hjälp i frågor kring utkomst och sysselsättning.  

Vi serverar också gröt, kaffe och smörgåsar. Klienterna kan också komma till Symppis bara för att vila eller umgås med medarbetarna, kamratstödjarna och andra klienter. Symppis är öppen vardagar kl. 9–15. 

Helsingfors har ett hälso- och socialrådgivningsställe Symppis förutom i Östra centrum även i Gårdsbacka och Sörnäs. Dessutom betjänar den mobila hälsorådgivningen runtom i staden. Den mobila hälsorådgivningens tidtabell och hållplatser finns på stadens webbplats