Invånarnas röst hörs i planeringen av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande

Våren 2022 deltog fler än 100 Helsingforsbor i planeringen av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande välfärdscentral i en digital utvecklingsgrupp. Gruppens förslag beaktas när den kommande centralens lokaler oh tjänster planeras. Utbyggnaden av Kvarnbäckens hälsostation inleds 2026. De nya lokalerna tas i bruk uppskattningsvis 2028. 
Myllypuron terveysasema

Utvecklingsgruppen arbetade i tre olika perioder under våren. Alla över 16-åriga Helsingforsbor fick delta i den. 

”Vi har noga gått igenom resultaten från arbetet på våren under sommaren och hösten. Vi vill tacka alla som deltog i utvecklingsgruppen för samarbetet och berätta i detta skede hur de saker som utvecklingsgruppen lyfte fram påverkar planeringen av hälso- och välfärdscentralen”, säger Lars Rosengren, projektledare för Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande. 

Fungerande lokaler

Utifrån resultaten från utvecklingsgruppen satsar man på lokalernas funktionalitet och trivsamhet. Till exempel kommer man att använda mer jordnära färger i fortsättningen. Lokalerna genomförs tillgängliga och lättframkomliga. Informations- och anmälningsstället ska vara i en så tydlig plats som möjligt och lätt att hitta. Till lokalerna görs olika informationstavlor och så fungerande skyltar som möjligt.  

I väntrummen ser man till att sittplatserna ligger med tillräckligt avstånd från varandra och att det finns olika stolar för olika behov. Centralens ingång genomförs rymlig och med tak, såsom 

önskas. Infektionsmottagningen kommer till ett separat utrymme med egen ingång. 

Tjänster, mer omfattande öppettider och dialog 

Utvecklingsgruppen uttryckte också önskemål om tjänster och dialog som i fortsättningen kommer att beaktas.  

Gruppen önskade att klienten alltid om hen vill har möjlighet att sköta sina ärenden ansikte mot ansikte med en människa, även om tjänsten också skulle vara tillgänglig elektroniskt.  Vad gäller distansmottagningar önskades det att man under dem har möjlighet till en bildkontakt med den yrkesutbildade personen. 

 

Både i utvecklingsgruppen på våren och i tidigare invånarenkäter har det klart lyfts fram att mer omfattande öppettider vid verksamhetsställena önskas. Detta har man börjat genomföra stegvis redan under 2022. Kvällsmottagningar finns redan till exempel i hälsostationstjänsterna och tandvården.   

Vad gäller det kommande evenemangstorget önskade man att det där kommer att ges råd om till exempel hälsorelaterade saker. På torget vill man också ha kamratstödsträffar och en möjlighet att träffa erfarenhetsexperter.  

Invånarmöten önskades i fortsättningen både på plats och på distans. Utvecklingsgruppen önskade också möjligheten till samtal med yrkesverksamma personer inom social- och hälsovårdstjänsterna och ledningen så att invånarnas röst blir hörd.   

Utvecklingsgruppen lyfte fram också andra goda utvecklingsförslag och önskemål. Vi utreder möjligheterna att genomföra dessa förslag.   

”Jag är nöjd med att den nya digitala gruppen intresserade Helsingforsbor. Vi fick många förslag som är mycket realistiska och inte nödvändigtvis kräver stora budgetar. Jag tror att vi i fortsättningen kommer att arbeta ännu mer i samarbete med invånare”, konstaterar Leena Turpeinen, direktör för hälso- och missbrukartjänster.

Kom med! 

Om du i fortsättningen vill delta i planeringen av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande, skicka oss ett e-postmeddelande till sote.asukasosallisuusmyllypuro@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Vi ordnar bland annat invånarkvällar och verkstäder samt skickar meddelanden.

 

Centralen för hälsa och välbefinnande är för närvarande verksam på Kvarnbäckens, Gårdsbacka och Stensböle hälsostationer. Vid sidan av hälsostationstjänster erbjuder den också socialtjänster för vuxna och ungdomar, tandvårdstjänster, psykiatri- och missbrukartjänster, fysioterapi, ergoterapi, funktionshinderservice och laboratorietjänster.   

Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande betjänar i Östra Helsingfors invånarna i bland annat Östra centrum, Björnsö, Stensböle, Gårdsbacka, Tranbacka, Marudd, Mellungsbacka, Botby gård, Botbyhöjden, Kasåkern, Sundberg, Husö, Ultuna, Botbyåsen, Ärvings och Östersundom.