Asukkaiden ääni kuuluu Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelussa

Keväällä 2022 yli 100 helsinkiläistä osallistui Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen suunnitteluun digitaalisessa kehittäjäryhmässä. Ryhmän ehdotuksia otetaan huomioon, kun suunnitellaan tulevia terveys- ja hyvinvointikeskuksen tiloja ja palveluja. Myllypuron terveysaseman laajentaminen käynnistyy 2026. Uudet tilat otetaan käyttöön arviolta 2028.
Myllypuron terveysasema

Kehittäjäryhmä työskenteli keväällä kolmessa eri jaksossa. Siihen sai osallistua kuka tahansa yli 16-vuotias helsinkiläinen.

”Olemme käyneet keväisen työskentelyn tuloksia tarkkaan läpi kesän ja syksyn aikana. Haluammekin kiittää kaikkia kehittäjäyhteisöön osallistuneita yhteistyöstä ja kertoa tässä vaiheessa, miten kehittäjäyhteisön esille nostamat asiat vaikuttavat terveys- ja hyvinvointikeskuksen suunnitteluun”, kertoo Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen projektipäällikkö Lars Rosengren.

Toimivia ja viihtyisiä tiloja

Kehittäjäryhmän tulosten pohjalta suunnittelussa panostetaan tilojen toimivuuteen ja viihtyisyyteen. Esimerkiksi värityksessä tullaan käyttämään jatkossa enemmän maanläheisiä värejä. Tilat toteutetaan esteettöminä ja helppokulkuisina. Info- ja ilmoittautumispisteen osalta pyritään mahdollisimman selkeään sijaintiin ja löydettävyyteen. Tiloihin tehdään erilaisia infotauluja ja mahdollisimman toimivat opasteet.  

Odotustiloissa pidetään huoli istumapaikkojen väljyydestä ja siitä, että tiloissa on erilaisia istuimia erilaisiin tarpeisiin. Keskuksen sisäänkäynti toteutetaan toiveiden mukaisesti väljänä ja katoksellisena. Infektiovastaanotto tulee erilliseen tilaan, johon on oma sisäänkäynti.

Palveluja, laajempia aukioloaikoja ja vuoropuhelua 

Kehittäjäryhmässä nousi myös palveluihin ja vuorovaikutukseen liittyviä toiveita, joita tullaan ottamaan jatkossa huomioon.  

Ryhmässä toivottiin, että asiakkaalla on aina halutessaan mahdollisuus asioida kasvokkain ihmisen kanssa, vaikka palvelu olisi tarjolla myös sähköisesti.  Etävastaanottoihin liittyi toive, että niiden aikana on mahdollisuus kuvayhteyteen ammattilaisen kanssa. 

Sekä kevään kehittäjäryhmässä että aikaisemmissa asukaskyselyissä on selvästi noussut esille toive toimipisteiden pidemmille aukioloajoille. Näitä on lähdetty toteuttamaan porrastetusti jo vuoden 2022 aikana. Iltavastaanottoaikoja on jo tarjolla esimerkiksi terveysasemapalveluissa ja hammashoidossa (Helsingin kaupungin nettiuutinen).   

Tulevan tapahtumatorin osalta toivottiin, että siellä tullaan tarjoamaan neuvontaa esimerkiksi terveysasioihin liittyen. Torille halutaan myös vertaistukitapaamisia ja mahdollisuus tavata kokemusasiantuntijoita.  

Asukastilaisuuksia toivottiin järjestettävän jatkossa sekä lähi- että etätilaisuuksina. Kehittäjäyhteisössä toivottiin myös mahdollisuutta keskusteluun sote-palvelujen ammattilaisten ja johdon kanssa, jotta asiakkaiden ääni tulisi kuulluksi.   

Kehittäjäryhmässä nousi paljon muitakin hyviä kehittämisehdotuksia ja toiveita. Selvittelemme mahdollisuuksia toteuttaa näitä ehdotuksia.  

”Olen tyytyväinen siitä, että uudenlainen digitaalinen yhteisö kiinnosti helsinkiläisiä. Saimme monia ehdotuksia, jotka ovat hyvin realistisia, eivätkä välttämättä vaadi suuria budjetteja. Uskon, että tulemme jatkossa työskentelemään entistä enemmän yhteistyössä asukkaiden kanssa”, toteaa terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen.

Tule mukaan! 

Mikäli haluat mukaan Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen suunnitteluun jatkossa, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sote.asukasosallisuusmyllypuro@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Järjestämme muun muassa asukasiltoja ja työpajoja ja lähetämme tiedotteita.

Terveys- ja hyvinvointikeskus toimii tällä hetkellä Myllypuron, Kontulan ja Kivikon terveysasemilla. Se tarjoaa terveysasemapalvelujen lisäksi aikuisten ja nuorten sosiaalipalveluja, hammashoidon palveluja, psykiatria- ja päihdepalveluja, fysioterapiaa, toimintaterapiaa, vammaisten palveluja ja laboratoriopalveluja.   

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskus palvelee Itä-Helsingissä muun muassa Itäkeskuksen, Karhusaaren, Kivikon, Kontulan, Kurkimäen, Landbon, Marjaniemen, Mellunmäen, Myllypuron, Puotilan, Puotinharjun, Roihupellon, Salmenkallion, Talosaaren, Ultunan, Vartioharjun, Vesalan ja Östersundomin asukkaita.