Hjärnhälsan angår oss alla – den bör tas hand om särskilt när vi blir äldre

Hjärnhälsan är summan av många faktorer, men lyckligtvis kan du främja den med både enkla och konkreta åtgärder. Gymnastik, lite justering av kosten och tillräckligt med sömn och vila förbättrar hjärnhälsan.
Ihmisiä pöydässä istumassa
Bild: Sakari Röyskö


– Hjärnhälsa innebär övergripande välbefinnande från baby till åldring. Den består av flera goda gärningar för hälsan: kost, motion och hjärthälsa, inte att förglömma psykisk hälsa, säger Marja-Liisa Laakkonen, överläkare på geriatriska polikliniken.  

– Lite fler steg under dagen, lite justering av kosten, lätt gymnastik, lite sudoku, tillräckligt med sömn och vila, och vi har redan kommit långt. Vår egen aktivitet har stor betydelse för hjärnhälsan, säger Linda Treuthardt, fysioterapeut och ansvarig handledare på Kampens servicecentral.

Åldern ökar risken att insjukna  

När det gäller hjärnhälsan ökar åldern risken att insjukna i en minnessjukdom. Till exempel pensioneringen kan minska våra sociala relationer när vi inte längre är en del av arbetsgemenskapen och kontakten med företagshälsovården avbryts.

– Särskilt vid denna tidpunkt är det värt att fästa uppmärksamhet vid din egen hjärnhälsa. Åldern ökar risken för att insjukna avsevärt, starkast hos personer över 85 år, säger Marja-Liisa Laakkonen.

Med en hälsosam livsstil är det ändå möjligt att fördröja risken att insjukna i en minnessjukdom, säger Laakkonen.

– Genetiska faktorer spelar dock en roll, men även små förändringar har stor inverkan.

Hjärnhälsan är dock inte bara en fråga för äldre utan rör också människor i arbetsför ålder.

– Till exempel är multitasking och ständiga avbrott gift för hjärnan. Hjärnan behöver tråkighet, tillräckligt med sömn och förmågan att fokusera på en sak i taget utan avbrott eller olika larm, påpekar Laakkonen.

– Jag utmanar arbetsplatserna att tänka på om vi alltid måste vara tillgängliga.

Det finns ett brett utbud av tjänster för att stödja din hjärnhälsa


Det finns många lågtröskeltjänster i Helsingfors för att stödja din hjärnhälsa.

Vid servicecentralerna ordnas bland annat minnescaféer och minneskonditionsgrupper som är öppna för alla äldre. Deltagande i grupper och kaféaktiviteter kräver inte minnessymtom eller en diagnos på en minnessjukdom, utan de är avsedda för alla som är intresserade av hjärnhälsa, minne och minnessjukdomar.

Dessutom ordnas olika föreläsningar och evenemang som är öppna för alla vid servicecentralerna. Vid Kampens servicecentral ordnas också årligen en hjärnhälsomässa.

Separata minnesgrupper ordnas också för dem som redan har diagnostiserats med en minnessjukdom och för dem som har utmaningar med sitt eget minne. Det finns både grupper som är öppna för alla och slutna grupper. Det finns också olika grupper för närståendevårdare. 

I minnesgrupperna bland annat motionerar, sjunger, spelar och diskuterar man.

– Programmet beror till stor del på vilka önskemål och behov kunderna har. Naturligtvis finns det alltid forskningsdata bakom programmet, säger Treuthardt.

– Vikten av sociala kontakter kan inte underskattas. Enligt undersökningar är gruppbaserade aktiviteter ett av de bästa sätten att stödja hjärnhälsan, betonar Treuthardt och Laakkonen.

Du kan fråga mer om olika minnesgrupper som är lämpliga för dig på närmaste servicecenter.

 – Alla är varmt välkomna att besöka oss, uppmuntrar Treuthardt.

– Utöver servicecentralerna ger Seniorinfo information om olika tjänster som finns för att stödja minnet och hjärnhälsan, påpekar projektspecialisten Marjut Karlsson.

Om du är orolig för din hjärnhälsa eller ditt minne, kan du få hjälp från servicecentralerna och hälsostationen


Om ditt närminne inte verkar fungera, du ständigt är nervös, det är för dig svårt att uppfatta saker, du har problem med att producera tal eller symptomet försvårar dina hushållssysslor, bör du utreda symtomen närmare.

– Till exempel om en hembakad bulle inte längre smakar bra när du upprepade gånger glömmer en viktig ingrediens, kan det vara en bra idé att stanna upp och tänka på orsakerna. Centralt är en förändring i funktionsförmågan och att lyfta fram den, säger Marja-Liisa Laakkonen.

Det är möjligt att diskutera din hjärnhälsa med en låg tröskel till exempel med en socialhandledare på en servicecentral.

– Om det inte finns någon tydlig orsak bakom minnesproblemen, såsom sömnlöshet, måste problemet undersökas noggrannare, säger Laakkonen och Treuthardt.

Om saken kräver ytterligare utredning, uppmuntrar Laakkonen dig att kontakta din egen hälsostation.

– I Helsingfors är hälsostationerna utgångspunkten för minnesundersökningarna. Hälsostationerna gör ett mycket bra jobb genom att de tar tag i minnesproblem och hänvisar kunderna till undersökningar, till exempel till oss på geriatriska polikliniken.

Marja-Liisas, Lindas och Marjuts TOP 7 för att ta hand om hjärnhälsan

1.    Motion

2.    Hälsosam kost

3.    Sociala kontakter och gott humör

4.    Bra behandling av primärsjukdomar

5.    Tillräcklig sömn och vila

6.    Skydd av huvudet mot slag (t.ex. användning av cykelhjälm)

7.    Rusmedelsfrihet