Helsingfors stöder staden Dnipro i Ukraina med donationer samt lägerverksamhet för barn och unga

Helsingfors och Dnipro ingick ett samarbetsavtal i december 2023. Särskilda teman i samarbetet är utbildning, verksamhet för barn och ungdomar, stadsplanering, säkerhet och beredskap samt god förvaltning.
Dnipro borgmästare Borys Filatov och borgmästare Juhana Vartiainen undertecknade samarbetsavtalet mellan städerna 12.12.2023 i Helsingfors.
Dnipro borgmästare Borys Filatov och borgmästare Juhana Vartiainen undertecknade samarbetsavtalet mellan städerna i Helsingfors. Bild: Sakari Röyskö

Syftet med samarbetet är att konkret stödja den nya ukrainska partnerstaden. Helsingfors stöder det krigshärjade Dnipro med olika slags donationer. 

Helsingfors stad har kartlagt material och redskap som kan doneras till Dnipro. Det kommande donationsbeslutet omfattar bland annat lösa möbler till klassrum och daghem, instrument för hälsovård och traumavård samt utrustning, fordon, redskap för fysioterapi, arbetsuniformer och utrustning för skyddsrum. Stadsstyrelsen ska fatta beslut i frågan måndagen den 26 februari.

Materialet och utrustningen samlas ihop till ett hjälppaket till staden Dnipro. Paketet transporteras till Dnipro via EU:s nödhjälpsmekanism våren 2024.   

Barn och ungdomar från Dnipro till Helsingfors på sommarläger 

Helsingfors ungdomstjänster och stadens partner som ordnar sommarläger erbjuder barn och unga från Dnipro en möjlighet att komma till Helsingfors på läger sommaren 2024.  

Lägren erbjuder ukrainska barn andrum från den tunga vardagen i deras krigförande hemland. 

"Jag är mycket glad över det nya samarbetsavtalet med Dnipro i Ukraina. Det är viktigt för Helsingfors att stödja Ukraina med konkret hjälp. Jag hoppas att så många ukrainska barn och ungdomar som möjligt tar tillfället i akt att komma till Finland på sommarläger", säger borgmästare Juhana Vartiainen