Helsingin kaupungin työterveys siirtyy Mehiläiselle vuoden lopulla

Kaupunki kilpailutti uuden työterveystoimijan kaupunginvaltuuston päätöksellä ja uusi työterveyskumppani on Mehiläinen. Kansliapäällikkö Jukka-​Pekka Ujula on tehnyt asiasta hankintapäätöksen 18. huhtikuuta. Alustavan aikataulun mukaan kaupungin henkilöstön työterveyspalvelut siirtyvät Mehiläiselle vuoden 2024 lopulla.
Helsingin kaupungin noin 37 500 työntekijän työterveyshuollosta vastaa vuoden lopusta alkaen Mehiläinen. Kuva: Sakari Röyskö
Helsingin kaupungin noin 37 500 työntekijän työterveyshuollosta vastaa vuoden lopusta alkaen Mehiläinen. Kuva: Sakari Röyskö

– Muutoksella haluamme parantaa henkilöstömme hyvinvointia ja työterveyspalvelun saatavuutta sekä tukea työkykyä mahdollisimman suunnitelmallisesti ja tuloksekkaasti. Haluamme varmistaa, että henkilöstömme saa laadukkaita ja entistä monipuolisempia työterveyspalveluita sekä nykyaikaisia työkaluja hyvinvoinnin tueksi, sanoo Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Petri Lumijärvi.

Mehiläisen myötä kaupungin työterveyspalvelujen saavutettavuus sekä käytettävissä olevat digitaaliset palvelut paranevat. Myös esihenkilöt saavat uudenlaisia palveluita oman työnsä tueksi.

– Olemme erittäin iloisia alkavasta yhteistyöstä Helsingin kaupungin kanssa ja kiitämme saamastamme luottamuksesta. Työssä jaksaminen, parempi työkykyisyys työuran aikana sekä työurien pidentäminen ovat tärkeitä tavoitteita koko yhteiskunnan tasolla. Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja ja haluamme yhdessä kaupungin kanssa edistää näitä tavoitteita alkavan yhteistyön kautta”, toteaa Mehiläisen Työelämäpalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Antti Miettinen.

Tällä hetkellä Helsingin kaupungin noin 37 500 työntekijän työterveyshuollosta vastaa Työterveys Helsinki. Siirtymän yhteydessä Työterveys Helsingin työntekijät siirtyvät Mehiläiselle vanhoina työntekijöinä. Työterveys Helsinki palvelee henkilöstöä normaalisti siirtymään saakka.

Mehiläinen on Suomen suurin yksityinen terveys- ja sosiaalipalveluiden toimija. Mehiläinen Työelämäpalvelut on työterveyden uudistaja, joka tarjoaa modernit työterveyden ja työhyvinvoinnin palvelut johtamisen tueksi, työyhteisöille sekä henkilöstölle.