Helsingfors öppnade två centraliserade verksamhetsställen för rådgivningsbyråer

Mottagningstiderna till hälsovårdare vid moderskaps- och barnrådgivningsbyråerna måste ibland plötsligt återkallas t.ex. på grund av att personalen insjuknat. Helsingfors har nu öppnat nya verksamhetsställen för sådana här situationer. Alltså tider som redan reserverats återkallas inte längre, utan de förflyttas om möjligt rentav till samma eller följande dag.
Leende bebis
Bild: Kaisa Sunimento

Den förflyttade mottagningstiden är i första hand på den egna rådgivningsbyrån eller på rådgivningsbyrån i närområdet på samma sätt som hittills (särskilt små bebisar och gravida mödrar), den kan också styras till två centraliserade verksamhetsställen, Gräsviken eller Malm. Avsikten är också att vid behov ordna överenskomna hembesök.

Hälsovårdarnas klienter vid rådgivningsbyråerna runtom hela stadsområdet betjänas av verksamhetsställena i Gräsviken och Malm. Den nya verksamhetsmodellen betjänar klienterna ännu bättre än tidigare då mottagningstiden plötsligt återkallas. Nu behöver moderskaps- eller barnrådgivningstiden inte längre förflyttas, utan den kan genomföras enligt den planerade tidtabellen t.o.m. samma dag.

Personalen vid rådgivningsbyrån kontaktar vid behov klienten i första hand per telefon eller via SMS, varvid man från fall till fall kan komma överens om saken.

Efter det centraliserade mottagningsbesöket fortsätter rådgivningsbesöken som vanligt vid den egna rådgivningsbyrån.

Rådgivningsbyråernas centraliserade mottagningar:
Östersjögatan 5a, 00180 Helsingfors (2 våningen)
Malms bygata 17 a, 00700 Helsingfors (3 våningen)

Tidsbokningar, återkallelser och meddelanden till rådgivningsbyråerna:
www.maisa.fi  (Länk leder till extern tjänst)  
Rådgivningsbyråns telefontjänst, tel. 09 310 55530 (vardagar kl. 8–14)

www.hel.fi/neuvolat

 

Bild: Kaisa Sunimento