Helsingfors firar Pridemånaden tillsammans med personalen och stadsborna

Helsinki Pride, Finlands största evenemang för mänskliga rättigheter och kultur, firas åter under hela juni månad. Evenemanget kulminerar i Helsinki Pride-veckan den 26 juni–2 juli.
Ritningen visar människor som går.
Stadens arbetsgemenskaper bjuds in till We Walk with Pride-promenader för att visa sitt stöd för en jämlik stad där alla behandlas lika. Bild: Lille Santanen

Helsingfors stads personal kan komma i Pridestämning under Pride-förfestveckan som äger rum denna vecka och där även stadsborna bjuds på ett stort programutbud.

Borgmästare Juhana Vartiainen är Pride-förfestveckans beskyddare.

– Städer har fötts ur människornas behov av att möta varandra och de möjligheter som uppstår vid möten. Tillsammans är vi mer – mer kreativa, mer produktiva, och för det mesta har vi också roligare tillsammans. Helsingfors ska vara en stad där olika livsstilar och åsikter accepteras som de är. Staden har åtagit sig att främja jämlikhet, jämställdhet mellan könen och mänskliga rättigheter i all sin verksamhet och alla sina tjänster, säger Vartiainen.

Regnbågsevenemang i bibliotek och kulturhus

 

Biblioteken, kulturhusen och ungdomstjänsterna firar Pridemånaden genom att anordna många evenemang som främjar jämlikhet för de sexuella minoriteterna och könsminoriteterna, såsom verkstäder, filmvisningar och Ungas Pridekvällar.

Onsdagen den 31 maj klockan 14 ordnas på Stadshuset ett diskussionsmöte med temat ”Tasa-arvon, inkluusion ja yhdenvertaisuuden edistäminen yritysmaailmassa” (Främjande av jämställdhet, inklusion och jämlikhet i näringslivet). Experter från näringslivet berättar för oss hur vi kan göra vår arbetskultur genuint inbjudande och inkluderande. Paneldeltagarna är Anneli Karlstedt från Nokia, Pauliina Heiskanen från Varma, Nanna Enström från Fiskars Group och Victor Brück från Nordea.

Evenemanget är öppet för alla stadsbor och kan även följas på Helsingforskanalen. Lokalen är tillgänglig.

Helsingfors är medlem i Rainbow Cities Network, ett internationellt nätverk av städer som främjar regnbågsmänniskornas jämlikhet på lokal nivå. Som en del av sin verksamhet ordnar nätverket en årlig gemensam fotoutställning dit varje medlemsstad kan skicka in ett fotografi. Årets tema är Queer Youth, det vill säga regnbågsungdomar. Syftet med utställningen är att uppmärksamma regnbågsungdomarnas utsatta ställning, synliggöra denna grupp, belysa städernas åtgärder för att främja deras välbefinnande och sända ett budskap om hopp och stöd till alla regnbågsungdomar i världen.

I Helsingfors visas utställningen i kulturcentret Stoa fram till den 23 juli och i stadshusets aula under Prideveckan.

We Walk with Pride-promenader och utbildning för personalen

Stadens arbetsgemenskaper bjuds in till We Walk with Pride-promenader för att visa sitt stöd för en jämlik stad där alla behandlas lika. Bilder med hashtaggen #wewalkwithpride publiceras denna vecka på Helsingfors stads Instagram och LinkedIn.

För stadens personal ordnas även en Pride-utbildning i samarbete med Helsinki Pride.

Staden är Helsinki Prides samarbetspartner

 

Helsinki Prides huvudvecka firas den 26 juni–2 juli. Då firas jämställdhet och likabehandling under hela veckan runt om i staden. Evenemanget arrangeras av Helsinki Pride-gemenskapen, som året runt arbetar för sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter. Helsingfors stad är en av Helsinki Pride-veckans huvudsamarbetspartner.