Från och med september ansöker man om boenderättens ordningsnummer hos ARA – gamla ordningsnummer tas ur bruk

I enlighet med den nya lagen om bostadsrättsbostäder ansöker man om ett ordningsnummer från och med den 1 september 2023 inte längre hos den egna staden eller kommunen utan hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). De gamla ordningsnumren går ut i slutet av 2023. Ansök om ett nytt nummer hos ARA före utgången av året om du fortsätter att ansöka om bostadsrättsbostad år 2024.
Rivitalon julkisivu

Helsingfors stad beviljar ordningsnummer ännu fram till slutet av augusti 2023. Dessa ordningsnummer kan användas för att ansöka om bostadsrättsbostad till den 31 december 2023, varefter de går ut.

De gamla ordningsnummer som staden eller kommunen delat ut går också ut den 31 december 2023, och de som ansöker om bostadsrättsbostad måste ansöka om ett nytt ordningsnummer.

Det nya ordningsnumret är riksomfattande

 

Från och med den 1 september 2023 ansöker man om nya ordningsnummer hos ARA elektroniskt eller med en pappersblankett. Med det nya ordningsnumret kan man ansöka om bostadsrättsbostad i alla kommuner där det finns bostäder. En person eller familj som ansöker om bostad kan endast ha ett gällande nummer i taget. Numret kostar cirka 10 euro och gäller i två år.

Under övergångsperioden från den 1 september till den 31 december 2023 kan man ansöka om bostad med ett kommunspecifikt ordningsnummer eller ett nummer beviljat av Ara. Efter övergångsperioden från och med den 1 januari 2024 kan man endast ansöka om bostadsrättsbostad med ARA:s ordningsnummer.

Läsa mer:

Mer information om ändringen av lagen om bostadsrättsbostäder och ansökan om ett nytt ordningsnummer(Länk leder till extern tjänst)