Faktureringen av klientavgifterna för färdtjänstresor ändras i början av augusti

Ändringen innebär att klienten från och med 1.8.2023 inte längre betalar självriskandelen till chauffören i bilen, utan Helsingfors stad skickar en faktura för självriskandelarna för gjorda resor. Faktureringen sker en gång i månaden.
Mies istuu taksissa.
Bild: Jussi Hellsten

Om klienten redan får en månadsfaktura eller kostnadsfria resor (t.ex. resor till arbete och studier eller för veteraner) ändras inte nuvarande faktureringen. 

Om klienten utöver ledsagare/assistent också har med sig andra passagerare (t.ex. en familjemedlem) betalar de sin självriskandel till chauffören på samma sätt som tidigare. 

Ändringen kräver inga åtgärder av klienten. Efter ändringen kan det ta lite tid innan man får den första fakturan.

Alla de klienter som har ett giltigt färdtjänstbeslut har fått mer detaljerad information i ett brev.

Du hittar mer information om färdtjänstresor på Palvelukeskus Helsinki:s(Länk leder till extern tjänst) webbsida.

Ändringen görs på grund av den partiella revideringen (1201/2020) av lagen om klientavgifter inom social- oh hälsovården (734/1992). Den nya lagen förpliktar välfärdsområdet (Helsingfors stad) att ge klienten en faktura på klientavgiften. Härmed har privata serviceproducenter inom social- och hälsovården inte längre behörighet att fakturera klientavgifter från klienterna.