Esplanadens nya områden och sommargator öppnas på Helsingforsdagen

Esplanadernas nya promenad- och vistelseområden samt sommargator firas på Helsingforsdagen den 12 juni. På öppningsdagen ordnas många olika slags program på sommargatorna och Esplanaderna, såsom en körrunda, framträdanden av Gardets musikkår och en tävling i blomsterdekorering.
Oleskelualue Pohjoisesplanadilla.
Bild: Kirsikka Mattila

Helsingfors bjuder in stadsborna att bekanta sig med Esplanadernas nya, förstorade promenad- och vistelseområden. Förnyelserna av försökskaraktär har huvudsakligen slutförts, och området har fått nya trivsamma vistelseområden med möbler och växter. Gröna sommargator öppnar också på bekanta platser på Kaserngatan och Skillnadsgatan samt utanför Designmuseet.

Helsingforsdagens program på området:

09–17 Tävling i blomsterdekorering av Esplanadens lyktstolpar
I tävlingen i blomsterdekorering dekoreras sammanlagt tio lyktstolpar. Varje tävlingsgrupp dekorerar en stolpe. Stadsborna utser vinnaren genom en omröstning, och det bästa verket belönas med ett pris.

12–14 och 16–18 Blomsterworkshop utanför Designmuseet
I blomsterworkshoppen får man göra armbandsblommor och knapphålsblommor under handledning av en expert. Workshoppen varar ca 20 minuter. Varje workshop har plats för ungefär 25 deltagare.

16–17.30 Gardets musikkår
Den sju personer starka gruppen Tusan Brass startar klockan 16 från Runebergsstatyn i Esplanadparken, gör en rundtur på de närliggande gatorna och avslutar sitt framträdande klockan 17.30 utanför Designmuseet.

17–19 Helsingforsdagens runda med minikörer
Körerna besöker sommargatornas evenemangsplatser, terrasser och gågator samt gläder deltagarna vid evenemanget Middag under Helsingfors himmel på Esplanaden.

Klart under juni månad

Esplanadernas utvidgade promenad-, vistelse- och cykelområden blir klara i juni. Efter Helsingforsdagen kommer ännu några områden att breddas, och eventuellt kommer också körbanemarkeringar att målas och planteringar göras.