En ny plattform erbjuder aktuell lägesinformation om turism och evenemang i Helsingfors

Den nya mjukvaruplattformen DataLokki – Helsinki Destination Insights har öppnats för att underlätta informationsbaserad ledning av turism och evenemang i Helsingfors.
Man kan själv i realtid kolla upp koncentrerad information om turism och evenemang i Helsingfors genom den lins man själv väljer.  Bild: Juha Valkeajoki
Man kan själv i realtid kolla upp koncentrerad information om turism och evenemang i Helsingfors genom den lins man själv väljer. Bild: Juha Valkeajoki

Helsingfors har som mål att vara ett smart resmål och en fungerande evenemangstad. DataLokki gör dessa mål möjliga, eftersom den erbjuder öppen och uppdaterad information om turism och evenemang i Helsingfors som omfattar bland annat nyckeltal, registrerade övernattningar, antal evenemang, kryssningar och flygtrafik.

Plattformen DataLokki gör det lättare att uppdatera och hitta information om turism och evenemang. Dessutom gör den det möjligt att skapa en bättre lägesbild i realtid. En stor fördel är också att aktörer inom turism- och evenemangsbranschen i större utsträckning än tidigare kan utnyttja data som tidigare varit avgiftsbelagd. I det första skedet innehåller DataLokki sammanlagt 47 informationsfönster och 420 datavisualiseringar. Plattformen samlar information från över 40 informationskällor som innehåller både offentlig och kommersiell data.

– DataLokki erbjuder aktörer inom turism- och evenemangsbranschen tillgång till koncentrerad, tillgänglig, kumulativ och jämförbar data. Målet med plattformen är att förbättra beslutsafattandet inom turism- och evenemangsbranschen, så att beslut kan grundas på aktuell information, säger Nina Vesterinen, turismchef vid Helsingfors stad.  

Inom turismen använder man redan informationskällorna i stor utsträckning, men informationen och ekosystem för turism och evenemang har varit splittrad i olika system. Det har också fattats enhetliga metoder för att samla in, sprida och använda data. Informationsbaserad ledning är dock en viktig förutsättning för att lyckas mot den internationella konkurrensen. I den artificiella intelligensens tidsålder är det viktigt att man även kan ladda ner pålitlig data i strukturerad form och skapa ny information baserat på den. 

DataLokki finns på adressen hel.fi/datalokki och den är avsedd för aktörer inom turism- och evenemangsbranschen i Helsingfors. Pilotvyn är öppen för alla och kräver inte inloggning, men medlemmar i Helsingin tekijät, partnernätverket för turism och evenemang i Helsingfors, kan dessutom utnyttja mer detaljerad information. Tillsammans med företagsnätverket har man designat vyer skräddarsydda för företagen och med deras behov i åtanke.Helsingfors stad har utvecklat DataLokki i samarbete med Tridea Oy och för att utveckla den har man använt plattformen BisLenz.

DataLokki erbjuder konkreta fördelar för företag inom turism- och evenemangsbranschen

DataLokki möjliggör utvecklingen av informationsbaserad ledning av Helsingfors stad och turistnäringen. Istället för att vända sig till en rapport om det förgångna kan man i Helsingfors i fortsättningen koncentrera sig på att analysera data proaktivt och i realtid, dela tolkningar samt planera och optimera verksamheten. Det räcker dock inte med att datan finns, man måste också komma på hur man ska förädla den till information och tillämpa den i praktiken.

– DataLokki innebär konkret nytta för företag inom turism- och evenemangsbranschen genom att erbjuda insikt i affärsverksamhet och konkurrensläget. Med hjälp av DataLokki kan man fatta välgrundade beslut och plattformen möjliggör tillväxt, förnyande och förbättrande av kompetens, produktutveckling och affärsverksamhet, säger Henna Siltanen, specialplanerare vid Helsingfors stad

  Jag är väldigt nöjd med DataLokki. Vårt mål är att man ska fortsätta vilja utveckla informationsbaserad ledning. Därför ska vi fortsätta följa data och identifiera utvecklingsområden med hjälp av den. När vi som aktörer i Helsingfors diskuterar vad vi gör och hur vi ska utveckla verksamheten är det ytterst viktigt att vi tittar på samma skärm och att vi tillsammans för saker framåt, säger Tuomo Laaksonen, Director of Corporate Sales för Scandic Hotels och användare av DataLokki. 

Hur ser DataLokki 2.0 ut? 

DataLokki utvecklas fortfarande baserat på respons från användare. Till planerna för fortsatt utveckling hör bland annat att öka kunskapen om hur turister spenderar sina pengar, innovativt förenande av information, tillämpande av artificiell intelligens och skapande av modeller som kan förutse potentiella framtidscenarion. Dessutom översätts den offentliga vyn, som för tillfället är på engelska, nu till finska och svenska. 

Vi kommer fokusera mycket på att utveckla DataLokki. I det här skedet behöver vi mycket respons från användare så att vi kan prioritera utvecklingsåtgärderna för plattformen enligt de behov aktörerna inom turism- och evenemangsbranschen har. Vi önskar alla aktörer inom turism- och evenemangsbranschen välkomna att använda DataLokki och lägga beslag på information om turism och evenemang i Helsingfors, säger turismchefen Nina Vesterinen.