Uusi alusta tarjoaa ajantasaista tilannetietoa Helsingin matkailusta ja tapahtumista

Uusi ohjelmistoalusta DataLokki – Helsinki Destination Insights on avattu Helsingin matkailun ja tapahtumien tiedolla johtamisen tueksi.
Reaaliaikaista Helsingin matkailu- ja tapahtumatietoa voi katsella tiivistetysti itse valitsemansa linssin läpi.  Kuva: Juha Valkeajoki
Reaaliaikaista Helsingin matkailu- ja tapahtumatietoa voi katsella tiivistetysti itse valitsemansa linssin läpi. Kuva: Juha Valkeajoki

Helsingin tavoitteena on olla älykäs vierailukohde ja toimiva tapahtumakaupunki. DataLokin avaaminen toteuttaa näitä tavoitteita, sillä se tarjoaa avointa ja päivittyvää tietoa muun muassa Helsingin matkailun ja tapahtumien tunnusluvuista, rekisteröidyistä yöpymisistä, tapahtumien määrästä, risteilyistä ja lentoliikenteestä.

DataLokki-alusta helpottaa matkailu- ja tapahtumatietojen päivittämistä ja löydettävyyttä. Lisäksi se mahdollistaa paremmin reaaliaikaisen tilannekuvan luomisen. Iso etu on myös se, että aiemmin maksullista dataa saadaan entistä enemmän matkailu- ja tapahtuma-alan toimijoiden hyödynnettäväksi. Yhteensä DataLokki sisältää alkuvaiheessa 47 tietoikkunaa ja 420 datavisualisointia. Tietoja alustalle kerätään yli 40 tietolähteestä sisältäen sekä julkista että kaupallista dataa.

– DataLokki tarjoaa keskitettyä, saavutettavaa, kumulatiivista ja vertailukelpoista dataa matkailu- ja tapahtumatoimijoiden käyttöön. Alustan tavoitteena on parantaa matkailu- ja tapahtuma-alojen päätöksentekoa, jotta päätökset voi perustaa ajantasaiseen tietoon, tiivistää Helsingin kaupungin matkailupäällikkö Nina Vesterinen.  

Matkailussa erilaisia datalähteitä hyödynnetään jo runsaasti, mutta matkailu- ja tapahtumaekosysteemin tietoa on ollut pirstaleisesti eri järjestelmissä. Myös yhtenäiset datan keräämisen, jakamisen ja hyödyntämisen käytänteet ovat puuttuneet. Tiedolla johtaminen on kuitenkin elinehto menestykseen kansainvälisessä kilpailussa. Tekoälyn aikakaudella on tärkeää, että luotettavaa dataa voi myös ladata rakenteisessa muodossa ja luoda sen päälle uutta. 

DataLokki löytyy osoitteessa hel.fi/datalokki ja se on tarkoitettu Helsingin matkailu- ja tapahtuma-alan toimijoiden käyttöön. Kaikille avoin pilottinäkymä ei vaadi kirjautumista, mutta Helsingin matkailun ja tapahtumien Helsingin tekijät -kumppanuusverkoston jäsenet saavat lisäksi hyödynnettäväkseen yksityiskohtaisempaa tietoa. Yrityksille räätälöidyt näkymät on suunniteltu yhdessä yritysverkoston kanssa heidän tarpeensa huomioiden. Helsingin kaupunki on kehittänyt DataLokkia yhteistyössä Tridea Oy:n kanssa ja sen kehittämisessä on hyödynnetty BisLenz-alustaa.

DataLokki tarjoaa matkailu- ja tapahtuma-alojen yrityksille konkreettista hyötyä

DataLokki mahdollistaa Helsingin kaupungin ja matkailuelinkeinon tiedolla johtamisen kehittämisen. Menneeseen katsovan raportoinnin sijaan Helsingissä voidaan jatkossa keskittyä reaaliaikaisen ja ennakoivan datan analysointiin, jakamaan tulkintoja sekä suunnittelemaan ja optimoimaan toimintaa. Pelkkä datan olemassaolo ei kuitenkaan tee siitä arvokasta, vaan ratkaisevaa on, miten sitä jalostetaan tiedoksi ja sovelletaan käytännössä.

- DataLokki hyödyttää konkreettisesti matkailu- ja tapahtuma-alojen yrityksiä tarjoten ymmärrystä liiketoiminnasta ja kilpailutilanteesta. Sen avulla tehdään perusteltuja päätöksiä ja mahdollistetaan kasvu, uudistuminen sekä osaamisen, tuotekehityksen ja liiketoiminnan parantaminen, Helsingin kaupungin erityissuunnittelija Henna Siltanen tiivistää.  

  Olen todella tyytyväinen DataLokkiin. Tavoitteenamme on jatkuva halu kehittää tiedolla johtamista. Siksi meidän tulee jatkuvasti seurata dataa ja tunnistaa sen avulla kehityskohtia. Kun keskustelemme helsinkiläisinä toimijoina siitä, mitä teemme ja miten kehitämme toimintaa, on äärimmäisen tärkeää, että katsomme samaa ruutua ja lähdemme yhdessä viemään asioita eteenpäin, kiteyttää DataLokin käyttäjä, Scandic Hotellien Director of Corporate Sales Tuomo Laaksonen. 

Miltä näyttää DataLokki 2.0? 

DataLokkia kehitetään edelleen käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Jatkokehityssuunnitelmiin lukeutuvat muun muassa matkailijoiden rahankäyttöön liittyvän tiedon lisääminen, tiedon innovatiivinen yhdistäminen, tekoälyn soveltaminen ja potentiaalisia tulevaisuuksia ennakoivien mallien luominen. Lisäksi nyt englanninkieliseen julkiseen näkymään lisätään suomen- ja ruotsinkieliset käännökset. 

Tulemme panostamaan paljon DataLokin kehitykseen. Tässä vaiheessa tarvitsemme runsaasti käyttäjien palautetta, jotta pystymme priorisoimaan alustan kehitystoimet matkailu- ja tapahtuma-alan toimijoiden tarpeiden mukaan. Kutsumme kaikki matkailu- ja tapahtuma-alan toimijat tervetulleeksi hyödyntämään DataLokkia ja ottamaan Helsingin matkailu- ja tapahtumatieto haltuun, toivottaa matkailupäällikkö Nina Vesterinen.