Hoppa till huvudinnehåll

Den nya social-, hälso- och sjukvårdssektorns första lönedag gick till största delen bra

Den första lönedagen för Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningsväsende efter socialvårdsreformen den 13 januari gick bra med tanke på det stora antalet löner och inga stora fel inträffade. Sektorn sysselsätter cirka 16 000 personer, varav de flesta fick lön den 13 januari. Lönedagen för visstidsanställda månadsanställda är den sista dagen i månaden.
Kaupungintalon aulassa Helsinki-logo.

Ett litet antal arbetstagare inom social- och hälsovården och räddningsväsendet blev utan språktillägg och belöning för lärlingsutbildningen, de kommer att betalas ut under nästa löneperiod. Av skäl relaterade till handläggningen av semestrarna i systemet blev ett 40-tal personer överbetalda. Det konstaterades också att flera tusen personers transaktioner i personalens kassa inte omedelbart återspeglades på personalkassans konton. Utmätningsskyddsdelen var felaktig vid cirka 300 utmätningar, som betydde att för få utmätningar debiterades av de anställda.

I förväg var det kännt att på lönedagen får flera anställda två separata lönebesked, en för förra årets lön och en för innevarande år. Det extra lönebeskedet ledde till ett stort antal kontakter och frågor till kundtjänsten.

De uteblivna bonusarna kommer att betalas ut under de kommande löneperioderna, dvs. den 20 januari och den 31 januari, och vid behov under en extra databehandling. Löner som helt och hållet saknas betalas i regel ut inom två arbetsdagar efter det att de anmälts.

Den 12–13 januari tog löneadministrationens kundtjänst emot ett stort antal kontakter. Alla samtal kunde inte besvaras och väntetiderna vid samtalscentren var ibland långa. Man kan också kontakta kundtjänsten för löneadministration via kundtjänstformuläret och via e-post.

På det hela taget kan man dock säga att utbetalningen av löner inom social- och hälsovården och räddningsväsendet gick bra, med tanke på det stora antalet anställda som berörs.