Bli inte ensam! – stöd för barn och unga i Helsingfors

Händelserna under den senaste tiden har upprört oss alla. I denna nyhet finns information om aktörer som hjälper barn och unga i Helsingfors.
En vuxen kan hjälpa barnet genom att lyssna och vara närvarande. Bild: Kaisa Sunimento
En vuxen kan hjälpa barnet genom att lyssna och vara närvarande. Bild: Kaisa Sunimento

Helsingfors stad

Ungas Helsingfors-webbplatsen(Länk leder till extern tjänst)

Det är viktigt att ta hand om sitt eget välbefinnande. Webbplatsen ger information om saker som stöder välbefinnandet och vägleder dig till tjänster som stöder hälsan, välbefinnandet och självständigheten.

Mieppi

Lågtröskelservicestället för psykisk ohälsa Mieppi ger samtalsstöd för att främja den psykiska hälsan. Mieppi betjänar alla ungdomar som fyllt 13 år och vuxna. Mieppi har verksamhetsställen i Haga, Fiskehamnen och Kvarnbäcken. Du kan uträtta ärenden på vilket som helst av Mieppis verksamhetsställen oberoende av var du bor.

Krisjour 

tfn 09 3104 4222(Link startar ett telefonsamtal), öppet varje dag dygnet runt. 
Krisjouren ger akut krishjälp vid plötsliga krissituationer, till exempel vid ett oväntat dödsfall, våldsamma situationer, en svår skada eller sjukdom eller en brand. 

Övriga aktörer 

MLL, Nuortennetti.fi(Länk leder till extern tjänst)

Du kan ringa Barn- och ungdomstelefonen på finska på 116 111, mån.–fre. kl. 14–20 och lör.–sön. kl. 17–20 varje dag under året. Du kan ringa Barn- och ungdomstelefonen på svenska på 0800 96 116 mån.–tis. kl. 14–17 och ons.–tor. kl. 14–20. Du kan kontakta oss anonymt. Telefonsamtalen spelas inte in.

MLL, Prata om våldsnyheter med barn(Länk leder till extern tjänst)  

Nyhetsrapportering om våldsincidenter når både unga skolbarn och småbarn. Situationen kan förvirra och skrämma barnet. Den vuxna kan också ha svårt att förstå vad som har hänt och hitta svar på barnets frågor. Den vuxna hjälper barnet redan genom att vara närvarande, lyssna och hålla sig lugn. 

MIELI Psykisk Hälsa Finland 

Den finskspråkiga kristelefonen(Länk leder till extern tjänst)  håller öppet alla dagar hela dygnet på numret 09 2525 0111(Link startar ett telefonsamtal). 
Mieli rf hjälper i svåra livssituationer och efter uppskakande händelser. Man kan även få hjälp med självdestruktiva tankar.

Den svenskspråkiga kristelefonen har jour på 09 2525 0112(Link startar ett telefonsamtal)mån. och ons. kl. 16–20 och tis., tors. och fre. kl. 9–13. Kristelefonen på engelska har jour på 09 2525 0116(Link startar ett telefonsamtal).

Chatten Sekasin 

Chatten Sekasin på finska(Länk leder till extern tjänst)är öppet alla dagar, vardagar kl. 9–24 och lör.–sön. kl. 15–24. Chatten Sekasin på svenska(Länk leder till extern tjänst)är öppen vardagar kl. 1519. Chatten är avsedd för 12–29-åriga.

HelsingforsMission, Krisjouren för unga 

Krisjouren för unga(Länk leder till extern tjänst)Diskussion och krishjälp för unga. Avgiftsfri och konfidentiell samtalshjälp för ungdomar i åldern 12–29 år, vuxna, par och familjer med ungdomar. 

Pojkarnas Telefon

Befolkningsförbundets Pojkarnas Telefon(Länk leder till extern tjänst) är en hjälpande telefon- och webbtjänst för pojkar och unga män. Samtal på finska svaras mån.-tor. kl. 13–18 och fre. kl. 13-16 på 0800 94884(Link startar ett telefonsamtal). Samtal på svenska svaras tis. kl. 15.30–18 och tor. kl. 13-15.30 på samma nummer. Pojkarnas Telefon erbjuder ett lyssnande öra och någon du kan prata med samt nyttig information för alla slags problem och situationer. Samtalen är avgiftsfria och du får vara anonym. 

Centralförbundet för Mental Hälsa 

Rådgivning angående mental hälsa i chatten Valoa(Länk leder till extern tjänst) vardagar kl. 12-15. Social- och hälsovårdens professionella chattar med dig. Rådgivningsnumret 0203 91920(Link startar ett telefonsamtal)betjänar vardagar kl. 10-15. Du kan ringa den nationella rådgivningen när du behöver hjälp med vilka som helst ärenden som gäller mental hälsa. (Samtalskostnad: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut).
Kostnadsfri telefontjänst med kamratstöd 0800 177 599(Link startar ett telefonsamtal)betjänar vardagar kl. 10-15. Samtalen besvaras av en person som själv upplevt psykiska problem och som är närvarande för dig.