Berätta vad Helsingfors revisionsnämnd borde utvärdera nu

Alla stadens invånare får ge förslag på föremål för utvärdering om stadens verksamhet. Utvärderingsresultaten rapporteras till fullmäktige. Förslagen kan vara anknutna till vilken som helst av de 13 prioriteringspunkterna i stadens strategi. Ge ditt förslag senast söndagen 22 januari.
Senioren och hemvårdaren.
Senioren får stöd av en hemvårdare. Bild: Maija Astikainen

Vanligen är ämnena för utvärdering anknutna till genomförandet av målen i stadens strategi.

– Under de senaste åren har vi fått rikligt med förslag på ämnen för utvärdering från kommuninvånarna. Till exempel var den pågående utvärderingen av effekten på grönområdena av planläggningen av bostadsområden ett tema som många kommuninvånare önskade för utvärdering, berättar utvärderingschef Minna Tiili.

Många teman är sådana att ämnet anses viktigt av såväl revisionsnämndens ledamöter som förtroendevalda och kommuninvånare. Men vissa ämnen kommer endast från kommuninvånarna, fortsätter Tilli.

Du kan även skicka in ditt förslag genom att fylla i blanketten för förslag på utvärderingsämne på webbplatsen arviointikertomus.fi.  

Förslagen kan vara anknutna till vilken som helst av de 13 prioriteringspunkterna i stadens strategi. 

Program och prioriteringar i Helsingfors stadsstrategi:

 • Världens bästa och mest jämlika plats för inlärning
 • Ambitiöst klimatansvar och naturskydd
 • Konst och kultur gör gott
 • Likvärdiga och internationella Helsingfors
 • Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet
 • En funktionell och vacker stad
 • Smarta trafiklösningar utgör grunden för en smidig vardag
 • Helsingforsbornas hälsa och välfärd blir bättre
 • En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt
 • Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen
 • Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag
 • Helsingfors är attraktivt för proffs och företag
 • Nationell intressebevakning och internationellt samarbete

Revisionsnämnden är ett organ som är direkt underställt stadsfullmäktige. Revisionsnämnden utvärderar årligen huruvida de verksamhetsmål och ekonomiska mål som fullmäktige har ställt för staden har genomförts. Dessutom är det nämndens uppgift att utvärdera om stadens verksamhet har ordnats på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Rapporterna publiceras på webbplatsen Utvärderingsberättelse.