Kerro mitä kaupungin toimintaa tarkastuslautakunnan olisi syytä arvioida

Kaupunkilaisilta toivotaan ehdotuksia aiheista, joita on syytä tällä kertaa arvioida kaupungin toiminnassa. Arviointien tulokset raportoidaan valtuustolle, joten ehdotettavien aiheiden odotetaan olevan kaupungin toiminnan kannalta merkittäviä palveluita tai toimintoja. Kerro ehdotuksesi sunnuntaihin 22. tammikuuta mennessä.
Kävelevä seniori saa tukea nuorelta henkilöltä. Kuva: Maija Astikainen
Kävelevä seniori saa tukea nuorelta henkilöltä. Kuva: Maija Astikainen

Tyypillisesti arviointiaiheet liittyvät kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamiseen.

-  Viime vuosina olemme saaneet runsaasti arviointiaihe-ehdotuksia kuntalaisilta. Esimerkiksi nyt käynnissä oleva arviointi asuinalueiden kaavoituksen vaikutuksesta viheralueisiin oli teema, jota moni kuntalainen toivoi arviointiaiheeksi, kertoo arviointipäällikkö Minna Tiili. Monet teemat ovat sellaisia, että aihetta pitävät tärkeänä niin tarkastuslautakunnan jäsenet, valtuutetut kuin kuntalaisetkin. Mutta jotkut aiheet nousevat pelkästään kuntalaisilta, jatkaa Tiili.

Voit lähettää ehdotuksen myös täyttämällä arviointikertomus.fi-sivuston arviointiaihe-ehdotuslomakkeen.  

Tyypillisesti arviointiaiheet liittyvät kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamiseen.

Helsingin kaupunkistrategian ohjelmat ja painopisteet:

 • Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia
 • Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua
 • Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja
 • Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki
 • Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan
 • Toimiva ja kaunis kaupunki
 • Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta
 • Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat
 • Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana
 • Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki
 • Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen
 • Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille
 • Kansallista edunvalvontaa ja kansainvälistä yhteistyötä

Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen toimielin. Lautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Lautakunnan tehtävänä on myös arvioida, onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Raportit julkaistaan Arviointikertomus -sivustolla.