Andra strejkvarning för personliga assistenter 6.6–12.6

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har gett en andra strejkvarning för personliga assistenter för tiden 6.6–12.6. Varningen gäller hela landet.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har gett en andra strejkvarning för personliga assistenter för tiden 6.6–12.6. Varningen gäller hela landet.

Strejken gäller assistansuppgifter i lönegruppen A. JHL har avgränsat uppgifter där ett avbrott kan äventyra liv eller hälsa utanför strejken.

Även den här gången gäller strejken Helsingfors.

De redan påbörjade förbuden mot mertid, övertid och skiftbyte samt ansökningsblockaden fortsätter tills vidare. Som nya åtgärder har JHL även lagt till avtal som gäller långa arbetsskift, avtal om undantag till arbets- och vilotider under resetid och avtal som gäller undantag till övertidsersättning för att omfattas av stridsåtgärderna.

Den första strejken som gällde huvudstadsregionen och Helsingfors pågick 25–31.5.

Gör så här om strejken börjar

Om du har en servicesedel för personlig assistans, använd den. Också någon av dina anhöriga kan vara personlig assistent till dig under strejken.

Kontakta din socialarbetare om du behöver en servicesedel för personlig assistans för att få en vikarie för din personliga assistent.

Om någon av dina anhöriga är din assistent under strejken, kontakta vid behov socialhandledarna för personlig assistans efter de utförda arbetstimmarna i frågor som gäller löneutbetalning, tfn 09 310 22279, 09 310 39373 eller 09 310 45939.