Allt börjar med en idé – stadens företagsrådgivning hjälper blivande företagare

Business Helsinki är ett center för tjänster för företagare och företag och erbjuder företagare och aspirerande företagare stöd med att inleda företagsverksamhet och utveckla den. Målet med företagsrådgivningen är att framgångsrika företag, innovationer och lösningar ska kunna utvecklas och expandera i Helsingfors.
Laura Wathén (t.v.) och Katri Ylinen grundade communityn Darravapaa med stöd från Business Helsinki. Wathén berömmer särskilt företagsinfo, där de fick information om hur grundande av ett företag går till rent konkret.  Bild: Business Helsinki
Laura Wathén (t.v.) och Katri Ylinen grundade communityn Darravapaa med stöd från Business Helsinki. Wathén berömmer särskilt företagsinfo, där de fick information om hur grundande av ett företag går till rent konkret. Bild: Business Helsinki

Uppfinningar, företag eller en bättre morgondag. Var och en av dessa behöver en bra idé för att bli verklighet. Samtidigt kan det vara en utmaning att ta det första steget i att bli företagare, då du inte nödvändigtvis är helt säker på vart den nya vägen kommer att leda. Att bli företagare kan dock vara enklare än det verkar vid den första anblicken.

Företagsrådgivningen är avgiftsfri och konfidentiell

Business Helsinki erbjuder Helsingforsbor avgiftsfri och konfidentiell företagsrådgivning. Stadens företagsrådgivare har som mål att göra det enkelt att ta det första steget i karriären som företagare och ger personlig service till alla som är intresserade av företagande. Stadens företagsrådgivare hjälper till att hitta nödvändiga tjänster, parter, funktioner och resurser. 

– 80 procent av de företag som fått företagsrådgivning är fortfarande verksamma fem år senare, medan endast omkring hälften av de företag som grundats utan rådgivning finns kvar efter samma tid. Vår uppgift är att lära ut entreprenörstänk och att få våra kunder att förstå vikten av en affärsplan och lönsamhetskalkyler, säger Toivo Utso, servicechef för företagsrådgivningen inom Business Helsinki.

Det är viktigt för staden att stödja en stark företagskultur, eftersom företagande är livsviktigt för stadens livskraft. En positiv inställning till företag är en viktig del av Helsingfors stads strategi, där Helsingfors roll som en lösningsorienterad möjliggörare betonas. En prioritering för Helsingfors stads näringslivspolitik är också att företagandet och företagsverksamheten i staden ska kunna växa, förnyas och bli mångsidigare. Helsingfors företagstjänster har en viktig roll när det gäller att skapa denna grund.

Stadens företagsinfo ger viktig grundläggande information om företagande och ansökan om startpeng

Aspirerande företagare ska gärna börja med att kontakta företagsinfo avsedd för blivande företagare. Infotillfällen ordnas regelbundet och de ger viktig grundläggande information om både företagande och ansökan om startpeng. Efter infon går det att boka tid för personlig företagsrådgivning.

– Vi började med att gå på Företagsinfo, och där fick vi en ganska omfattande guide med mycket detaljerad information om vad allt vi behöver göra. Vi fick rent konkret information om hur man grundar ett företag, säger Laura Wathén, verkställande direktör för och en av grundarna av communityn Darravapaa.

Wathén grundade ett företag tillsammans med Katri Ylinen för podcasten Darravapaa.

Business Helsinki ger hjälp i alla skeden av företagandet

Vid personlig företagsrådgivning får blivande företagare stöd för att utarbeta en affärsplan och -kalkyler. Business Helsinki erbjuder även färdiga mallar som du kan ta hjälp av när du utarbetar planen. Dessutom erbjuds den som redan har grundat ett företag möjlighet att diskutera och bolla idéer med företagsrådgivarna för att utveckla sin affärsverksamhet.

– Det viktigaste vid mötena med rådgivaren var att det fanns någon vi kunde prata med. Någon som är opartisk och som har erfarenhet av affärsverksamhet. Med rådgivaren kunde vi gå igenom affärsidén och få feedback. Det steget gav oss självförtroende att testa. Sedan dess har jag tagit ansvaret själv. Först när jag stöter på ett problem kontaktar jag Business Helsinki, säger Bernhard Gerlich, grundare av den österrikiska kafé-restaurangen Good Coffee Company.

Business Helsinki erbjuder avgiftsfri företagsrådgivning för alla branscher på flera olika språk. Utöver på finska och svenska erbjuds rådgivning bland annat på engelska, estniska och arabiska.

– För oss var det bästa hjälpen från företagsrådgivarna. De förklarade utförligt hur man grundar ett företag, inleder företagsverksamhet och utvecklar den. Jag fick även företagsrådgivning på arabiska, vilket underlättade för mig, säger Ahmed Al-Kayyat, företagare och grundare av Barber Mobile.

Business Helsinki i siffror: 

  • 30 år av avgiftsfri företagsrådgivning 
  • 30 000 grundade företag 
  • 6 000+ kunder om året 
  • 180 evenemang om året 
  • företagsrådgivning på flera olika språk 
  • 80 % av de företag som fått företagsrådgivning är fortfarande verksamma 5 år senare