Företagsinfo

Företagsinfo ordnas på finska, svenska, engelska, ryska, estniska och arabiska. På infon får du viktig grundläggande information om företagande och om hur du ansöker om startpeng.

Allra först, ladda ner guiden Starta eget – Guide för blivande företagare här. Där hittar du svar på de flesta av dina frågor om företagande, och tydliga instruktioner om hur du ska gå till väga.

När du redan har lite kunskaper i bakfickan får du också mer ut av Företagsinfo – dit det lönar sig att gå härnäst.

På Företagsinfo går vi systematiskt igenom allt du ska ta hänsyn till när du börjar som företagare. Efter infon vet du följande:

  • Vilka är de olika alternativen för företagande och för att starta eget?
  • Vad kommer att förändras när du blir företagare?
  • Vad är en företagsidé och en affärsidé?
  • Varför ska man göra upp en affärsverksamhetsplan?
  • Vilka steg ingår i processen för att starta ett företag?
  • Vad påverkar valet av företagsform?
  • Vad består företagarens socialskydd av?
  • Vilka tillstånd och försäkringar behöver du?
  • Vad är moms?
  • Hur finansierar jag min företagsverksamhet?

På infon på finska, svenska och engelska deltar också en expert på startpeng. Hen berättar mer om startpeng och hur du ansöker om den. Kolla datumen och anmäl dig till Företagsinfon och AVP-utbildningen. I evenemangskalendern ser du också våra andra kostnadsfria utbildningar!

Bekanta dig med materialbanken