Harrastamisen Suomen malli Helsingissä

Lapsia ja nuoria koripalloharrastuksessa loppuhuutoa tekemässä.
Harrastamisen Suomen malli Helsingissä tarjoaa lasten ja nuorten toiveisiin perustuvia maksuttomia harrastuksia koulupäivän yhteydessä. Laadukkaat ja monipuoliset harrastukset toteutetaan koulujen tiloissa ja niiden lähiympäristössä. Kannustamme seuroja, järjestöjä, yrityksiä ja muita harrastusten tuottajia ilmoittautumaan mukaan harrastusten järjestäjiksi Helsingissä.

Harrastamisen Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön ja kaupungin rahoittama valtakunnallinen toimintamalli, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta harrastamisen kautta. Harrastamisen Suomen malli on pysyvä toimintamuoto, joka on kirjattu nuorisolakiin tammikuussa 2023. Lue lisää valtakunnallisesta mallista opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä tarjoamme maksuttomia harrastuksia koulujen 3.–9. luokkien oppilaille suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Harrastusryhmät kokoontuvat koulujen tiloissa tai lähiympäristössä koulupäivän jälkeen, ennen klo 17. Lukuvuoden 2024–2025 toiminta käynnistyy 2.9.2024 alkaen ja jatkuu koko lukuvuoden. 

Toteutamme Harrastamisen Suomen mallia kolmen korin periaatteella. Helsingin kouluissa on tarjolla kulttuurisia, liikunnallisia sekä digitaalisia tai muita harrastuksia. Oppilaat voivat valita yli 30 erilaisesta harrastuksesta itselleen mieluisan. Valikoimassa on muun muassa parkour, jalkapallo, koripallo, kuntosali, uinti, kiipeily, sirkus, tanssi, cheerleading, teatteri, kuvataide, elokuva, animaatio, ruuanlaitto, historia, ohjelmointi, pelisuunnittelu ja eläinharrastus. 

Tutustu monipuoliseen harrastustarjontaan koulujen verkkosivuilla

Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Maksuton koulupäivän jälkeinen toiminta tuo harrastukset lähemmäksi myös niitä lapsia ja nuoria, joilla on vähemmän mahdollisuuksia kokeilla erilaisia harrastuksia. Harrastamisen Suomen mallin kautta voimme luoda polkuja pitkäkestoiseen harrastamiseen. 

Harrastusten järjestäjäksi

Helsingin kaupunki toivottaa seurat, järjestöt, yritykset ja muut harrastustoimijat tervetulleiksi järjestämään lasten ja nuorten toiveiden mukaista harrastustoimintaa. Näin pääset mukaan:  

 1. Ilmoittaudu DPS-rekisteriin

  Ilmaise kiinnostuksesi toimia harrastamisen Suomen mallin palveluntuottajana Helsingissä. Ilmoittaudu DPS-rekisteriin (dynaaminen hankintajärjestelmä) julkisten hankintojen Tarjouspalvelussa. Siirry Tarjouspalveluun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

  Ilmoittautuminen tarjouskilpailuun lukuvuodelle 2024–2025 on päättynyt. Uusi DPS osallistumispyyntö (hankintailmoitus) julkaistaan Tarjouspalvelussa vuoden 2024 loppuun mennessä. 

  Palvelussa on kolme harrastuskoria: kulttuurinen, liikunnallinen ja digitaalinen tai muu. Ilmoittaudu siihen tai niihin koreihin, joiden harrastussisältöä pystyt toimittamaan.

  Tämä vaihe ei vielä sido toimituksiin.

 2. Soveltuvuus palveluntarjoajaksi ja toiminnalle asetetut kriteerit

  Ilmoittautumisvaiheessa tarkistamme ehdokkaan soveltuvuuden. Palveluntarjoajan tulee olla juridinen toimija, jonka kanssa kaupunki voi tehdä hankintasopimuksen. Laskutusta varten palveluntarjoajalla on oltava Y-tunnus. 

  Palveluntarjoajan tulee täyttää seuraavat toiminnalle asetetut kriteerit: 

  Osallisuus 

  Harrastukset rakennetaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan, niin että harrastustarjonta vastaa koululaiskyselyä ja nuorten alueellista tietoa. Toiminnan lähtökohtana on, että ryhmäläisillä on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun, ideointiin ja toteutukseen. Toiminnasta kerätään palaute osallistujilta ja toiminnantuottajilta kahdesti kaudessa. Osallistujien huoltajille viestitään harrastuksista.  

  Laadukkuus 

  Toiminta on hyvin suunniteltua ja organisoitua. Harrastus vastaa oppilailta tulleita harrastustoiveita ja tukee osallistujan kehitystä oman osaamisen ja ikävaiheensa mukaisesti. Ohjaajat ovat täysi-ikäisiä harrastuksen sisällön sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan ammattilaisia. Ammattitaito hankittu joko koulutuksen taikka kokemuksen kautta. Alueellinen tuntemus ja osaaminen tuovat lisäarvoa toiminnan toteuttamiseen alueen tarpeiden mukaisesti.  

  Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus 

  Harrastukset ovat maksuttomia ja laadukkaita ja tapahtuvat koulupäivän jälkeen koulun tiloissa tai koulun läheisyydessä ennen klo 17. Harrastuksen sisällössä huomioidaan ikäryhmät ja osallistujien osaamisentaso. Ryhmät ovat joko 3.-6 .lk tai 7.–9.lk, ja ovat avoimia kaikille luokka-asteen oppilaille. Ryhmien tulee olla saavutettavia. Osallistujat voivat ottaa avustajan, oppaan tai tulkin mukaan ryhmään näin tarvitessaan.   

  Turvallinen ilmapiiri ja kaveruus 

  Ohjaajat huolehtivat, että ryhmässä on ystävällinen, turvallinen ja kannustava ilmapiiri, jossa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Harrastuksessa opitaan kaveritaitoja ja vahvistetaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä varmistetaan että kukaan ei jää ryhmässä yksin. Kiusaamista ennaltaehkäistään tukemalla lasten ja nuorten sosiaalista kiinnittymistä ryhmään sekä kaikkiin riita- tai kiusaamistilanteisiin puututaan ja ne selvitetään. 

 3. Vastaa tarjouspyyntöihin

  Valikoimme kouluihin lasten ja nuorten toiveiden mukaisia harrastuksia ja lähetämme DPS-rekisteriin hyväksytyille toimijoille tarjouspyyntöjä sähköpostitse harrastusten toteuttamiseksi. 

  Tarjouspyynnöt lukuvuodelle 2024–2025 on lähetetty DPS rekisteriin 20.3.2024 mennessä hyväksytyille toimijoille. Tarjouskilpailu sulkeutui 8.4.2024 klo 12. 

 4. Toteuta harrastus

  Laadimme valittujen toimijoiden kanssa sopimuksen harrastustoiminnan järjestämisestä koko lukuvuoden ajalle. Harrastuksen järjestäjän vastuulla on toteuttaa harrastus sopimuksen mukaisesti.

Yhteystiedot

Helsingissä Harrastamisen Suomen mallin toimintaa koordinoi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Voit kysyä lisätietoja Harrastamisen Suomen mallin toteutuksesta Helsingissä.

Nimi
 Irma Sippola

Titteli
Projektipäällikkö