Arbetsrymmen för konstnärer på Stora Räntan

Helsingfors stad hyr ut Ateljélokaler på Stora Räntan. Kultur- och fritidssektorn offentliggör uppgifter om fria arbetslokaler på den här hemsidan.

I Stora Räntans huvudbyggnad på tre våningar har det arbetat yrkeskonstnärer inom olika branscher sedan 1989. Byggnaden kallas nuförtiden konstnärshuset. I konstnärshuset finns det sammanlagt 30 arbetsrum, som blir sällan fria. Arbetsrummen kan sökas i första hand av bild- och hantverkskonstnärer från Helsingfors. Arbetsrummen hyrs ut möblerade på en period på fem år. Man får inte övernatta i rummen. 

Fria arbetsrum meddelas på våra webbsidor. Dessutom innehåller nyhetsflödet på kulturcentralens webbsidor information om arbetslokalerna. Ansökningar tas emot endast när man meddelat om ett fritt arbetsrum. Det är inte möjligt att köa för ett arbetsrum.

Partnerskapsenheten vid tjänsten för kulturfrämjande bereder beslut om arbetsrum på Stora Räntan. Beslutet fattas av chefen för tjänsten för kulturfrämjande(Länk leder till extern tjänst).

Uthyressituation i Stora Räntan

Inga lediga arbetsrum.

 

Stora Räntans Konstnärshuset Bild: Mira Lainiola
Stora Räntans Konstnärshuset Bild: Mira Lainiola