Eurocities

Eurocities, som grundades 1986, är ett nätverk för storstäderna i Europa. För närvarande är över 200 storstäder i 39 olika europeiska länder medlemmar i nätverket. Helsingfors bevakar stadens och stadsinvånarnas intressen i Eurocities-nätverket, med fokus i synnerhet på åtgärder som stöder och främjar den ekonomiska återhämtningen, utvecklingen av offentliga tjänster, digitaliseringen, stävjandet av klimatförändringen och regionala innovationsekosystem.

Med sin verksamhet i Eurocities-nätverket vill Helsingfors
•    uppnå ökad synlighet för staden bland de europeiska städerna och vid EU:s institutioner,
•    bilda nätverk och knyta partnerskap för att främja strategiska projekt,
•    dela information och utveckla kompetensen hos stadens medarbetare samt
•    påverka beslutsfattandet på EU-nivå.


Helsingfors är ordförande för Eurocities ekonomiforum under 2022 och då kommer följande teman att prioriteras i nätverkets strategiska åtgärder:

1. Digitalisering och teknik för människorna: Vi för samman städernas möjligheter att skapa teknologisk suveränitet i Europa.

2. Ekologisk kris och återupplivande ekonomi: Vi utvecklar de europeiska städernas samarbete med målet att bilda partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn som ökar genomslagskraften och där man skapar lokala lösningar i anslutning till klimatkrisen.

3. Hållbar turism efter pandemin: Nystart för den europeiska turismnäringen med målet att utveckla mer hållbara praxis och infrastruktur.
Ekonomiforumet har tre infallsvinklar för att uppnå målen: EU:s stadspolitik, EU:s återhämtningsinstrument samt livslångt lärande, färdigheter och sysselsättning.
 

Kontaktperson

Heidi Humalan kasvokuva

Heidi Humala

ledande expert, teamchef för Ekosystem-teamet

heidi.humala@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)