Eurocities

Eurocities on vuonna 1986 perustettu Euroopan suurkaupunkien verkosto, jonka jäseniin kuuluu nykyään yli 200 Euroopan suurkaupunkia 39 maasta. Helsinki valvoo Eurocities-verkostossa kaupungin ja kaupunkilaisten etuja keskittyen erityisesti toimenpiteisiin, jotka tukevat ja edistävät taloudellista elpymistä, julkisten palvelujen kehittämistä, digitalisaatiota, ilmastonmuutoksen hillintää sekä alueellisia innovaatioekosysteemejä.

Helsinki toimii Eurocities-verkostossa tavoitellen

  • Helsingin näkyvyyden kasvattamista eurooppalaisten kaupunkien keskuudessa ja EU-instituutioissa
  • verkostoitumista ja kumppanuuksien luomista strategisten hankkeiden edistämiseksi
  • tiedon jakamista ja kaupungin henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä
  • EU-päätöksentekoon vaikuttamista.

Vuonna 2022 Helsinki toimii verkoston puheenjohtajana Eurocities- talousfoorumissa, jolloin verkoston strategiset toimenpiteet tulevat keskittymään seuraaviin teemoihin:

1. Digitalisaatio ja teknologiaa ihmisille: tuodaan yhteen kaupunkien mahdollisuudet luoda Euroopan teknologista suvereniteettia;

2. Ekologinen kriisi ja elvyttävä talous: kehitetään yhteistyötä eurooppalaisten kaupunkien välillä, tavoitteena muodostaa vaikuttavuutta lisääviä julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia, joissa luodaan ympäristökriisiin liittyviä paikallistason ratkaisuja.

3. Pandemian jälkeinen kestävä matkailu: käynnistetään uudelleen eurooppalaista matkailuelinkeinoa, tavoitteena kehittää kestävämpiä käytänteitä ja infrastruktuuria.

Talousfoorumilla on kolme lähestymiskulmaa tavoitteiden saavuttamiseksi: EU:n kaupunkipolitiikka; EU:n elpymisväline; elinikäinen oppiminen, taidot ja työllistyminen.