Hoppa till huvudinnehåll

Stadsakademin

Stadsakademin är Aalto-universitetets och Helsingfors universitets samt Esbo, Helsingfors och Vanda städers samarbetsprojekt för stadsutveckling. Syftet med projektet är att främja växelverkan mellan stadsforskning och stadsutveckling och att stödja det mångvetenskapliga samarbetet.

Stadsakademin främjar forskningsverksamheten genom att kartlägga aktuella kunskapsbehov i huvudstadsregionen och förmedla dem till forskarna vid universiteten och genom att inspirera forskare och studerande att ta tag i dessa ämnen. De forskningsteman som definierats för forskardoktorsplatserna inom stadsforskningen stöder genomförandet av Helsingfors, Esbo och Vanda stadsstrategier. Mellan forskardoktorerna och städerna ordnas regelbundet gemensamma träffar. Städerna finansierar platserna för forskardoktorerna under åren 2018–2025.

Stadsakademins viktiga samarbetspartner är Stadsforskningsinstitutet Urbaria vid Helsingfors universitet och nätverket Living+ vid Aalto-universitetet. Stadsakademin stöder Aalto-universitetets och Helsingfors universitets forskningsverksamhet även annars genom att främja städernas samarbete i projekt. Också företag och andra organisationer kan medverka och ta initiativ till samarbete. 
 

Stäng

Stadsakademin producerar tillsammans med sina partnerorganisationer evenemang som främjar samarbete och växelverkan, exempelvis öppna frukostmöten. 

Stadsakademin genomför även vetenskapssparrningar om ämnen som Helsingfors, Esbo och Vanda städer väljer ut.

Stäng

Stadsakademin stöder genomförandet av städernas samarbete i universitetens undervisning om stadsforskning, samlar in teman för examensarbeten hos städerna och ordnar en examensarbetsmarknad för de studerande varje vår.  

Stäng

Alla som är intresserade av stadsforskning och -utveckling är välkomna till frukostmöten, öppna föreläsningar, seminarier och andra evenemang. 

Du kan även ge förslag på nya samarbeten eller lägga fram utvecklingsidéer för verksamheten. Kontaktuppgifterna till Stadsakademins medarbetare och partnerorganisationer finns på Stadsakademins webbplats. 

Stäng

Stadsakademin har en egen webbplats där man kan läsa mer om dess verksamhet (på finska och engelska): 

urbanacademy.fi