Kaupunginvaltuuston puoliväliseminaari 15.-16.6.2023

Helsingin kaupunginvaltuutetuille tarkoitettu seminaari on vuosille 2021–2025 hyväksytyn Kasvun paikka -kaupunkistrategian toteutumisen puolivälitarkastelu.

Torstai 15.6.2023

Valtuustoseminaarin torstain osuus lähetetään suorana Helsinki-kanavalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Puheenjohtaja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

13.00–13.10 Seminaarin avaus

  • Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

13.10–13.25 Kaupunkistrategian eteneminen

  • Pormestari Juhana Vartiainen

13.25–13.40 Mahdollisuuksien naapurustot – Segregaatio Helsingissä

  •  Venla Bernelius, erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö, esitys.pdf

13.40–13.55 Kaupunkitalous

13.55–14.10 Henkilöstökokemus, johtaminen ja toimintakulttuuri

Kaupunkistrategian toteuttamisen eteneminen toimialoilla ja keskushallinnossa

14.10–14.40

  • Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtaja sekä kulttuurin ja vapaa-ajantoimialan vs. toimialajohtaja, esitys.pdf


14.40–15.00 Keskustelu

15.00–15.20 Tauko

15.20–15.50

  • Kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja sekä kansliapäällikkö, esitys.pdf


15.50–16.10 Keskustelu

16.10–16.30

  • Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja, esitys.pdf


16.30–16.40 Keskustelu

16.40–17.20 Loppukeskustelu päivän alustuksista

17.20–17.30 Päivän päätös

  • Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

17.30–19.00 Valtuustoryhmien työskentelyaika

Perjantai 16.6.2023

Puheenjohtaja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

8.45–9.15 Toimintaympäristön muutokset strategian arvioinnin tueksi

Työpajatyöskentely: Kaupunkistrategian toteuttaminen – temaattisia painopisteitä valtuustokauden toiselle puoliskolle

9.15–9.30 Työpajatyöskentely: työohjeet

9.30–10.35 Työpaja – osa 1 (kukin valtuutettu voi valita yhden ryhmän)

Ryhmät:
1.    Talous ja tuottavuus
2.    Ilmasto
3.    Viihtyisyys
4.    Segregaatio

10.35–10.55 Tauko

10.55-12.00 Työpaja – osa 2 (kukin valtuutettu voi valita yhden ryhmän)

Ryhmät:
1.    Talous ja tuottavuus
2.    Ilmasto
3.    Viihtyisyys
4.    Segregaatio

12.00–12.45 Loppukeskustelu: kaupunkistrategian toteutuksen arviointia ja viestit valtuustokauden jälkipuoliskolle

12.45–13.00 Päätössanat

  • Pormestari Juhana Vartiainen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Valtuustoseminaarin taustamateriaalit