För studerande och praktikanter

Stadens viktigaste jobb finns alldeles nära – hos Helsingfors. Helsingfors stad erbjuder praktikplatser och platser för lärande i arbetet för studerande inom olika områden.

På den här sidan

Työntekijöitä katselemassa tietoja tietokoneen näytön ruudulta.
Bild: Jussi Hellsten

Cirka 3 500 sommarjobbare arbetar vid staden varje sommar. Ansökan till stadens sommarjobb och sommarvikariat öppnar i mitten av januari. Flest lediga sommarjobb finns i månadsskiftet januari–februari och organisationerna släpper nya uppgifter varje vecka. Ansökan till sommarjobb som är riktade till unga 16–20-åringar är för ansökan varje år i februari.

Sommarjobb erbjuds bland annat inom vårdsektorn, parkarbete, inom olika kontorsuppgifter, som planeringspraktikanter, medhjälpare på byggen och inom underhåll av idrottsplatser. Staden söker studerande och professionella särskilt inom social- och hälsovården för att jobba som semestervikarier inom sektorn. 

Ansökningsperioden för sommarsäsongen 2024 har avslutats. Tack till alla sökande och grattis till de utvalda!

 Vi medverkar i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb och har varit kampanjens arbetsgivarpartner alltsedan 2013.

Ansökning om sommarjobb för 16–17-åringar  


Helsingfors stad vill erbjuda så många unga som möjligt deras första upplevelser av sommarjobb. Sommarjobb för unga kan sökas av alla som fyller 16 och 17 år under kalenderåret och som gått klart grundskolan. Sommarjobb för 16–17-åringar och uppdrag inom projektet Siisti kesä! är för ansökan varje år i februari. Vi vill erbjuda sommarjobb till så många som möjligt. I rekryteringen strävar vi efter tillgänglighet och mångfald, och med det önskar vi oss ansökningar från alla unga som har intresse för att arbeta inom stadens uppgifter. Sommarjobbet kan skräddarsys efter den ungas kunskaper och fysiska funktionsförmåga. 

Det bästa med mitt sommarjobb är barnens oförställdhet och förmåga att hänge sig. Barn har en kreativitet och fördomsfrihet, som vuxna ofta glömmer bort i vardagen.

Lila, assistent i förskolepedagogik, lekparken Mäkitorppa

Siisti kesä!- kampanjens uppgifter för 16–20-åringar


Till affärsverket Helsingfors stads byggtjänst Stara och även motionstjänsterna inom kultur- och fritidssektorn anställs även unga som ännu inte har någon arbetslivserfarenhet. Projektets cirka 270 sommarjobbare håller parker, öppna platser, gator samt idrotts- och simplatser rena. Du kan även förkovra dina chefskompetenser och få ett sommarjobb som teamledare. Jobb som teamledare kan du ansöka om när du har fyllt 18 år och jobbet innebär att du handleder yngre sommarjobbare i deras uppgifter. I uppgiften som teamledare räknas det som en fördel om du har körkort och kan transportera ditt team till olika arbetsplatser. Ansökningstiden för projektet Siisti kesä! löper samtidigt som ungas ansökningstid i början av februari varje år.

Sommarsedeln hjälper den självständiga sökande

Sommarsedeln har erbjudit unga Helsingforsbor sommarjobb och företag personal, kompetens och nya synvinklar sedan 2015! Med sommarsedlarna som Helsingfors stad erbjuder underlättas ungas självständiga sysselsättning under sommarlovsmånaderna. 

Alla de som går i nian, tian eller på Valmautbildning i Helsingfors skolor kan ansöka om sommarsedel. 


Läs mer och ansök om sommarsedel(Länk leder till extern tjänst)

Vi samarbetar med många läroverk och högskolor, och erbjuder praktik för lärande i arbetet för studerande.  När du själv söker efter en praktikplats, kan du kontakta chefen för organisationen eller verksamhetsstället som du vill praktisera vid. Enheter och verksamhetsställen hittar du i stadens sökmotor för verksamhetsställen. Du kan även modigt kontakta verksamhetsställen och affärsverk direkt med dina förfrågningar om praktik.  Kontaktuppgifter till stadens anställda hittar du på webbplatsen numerot.hel.fi(Länk leder till extern tjänst).

Hos Helsingfors stad har du möjlighet att genomföra lärdomsprov med anknytning till studierna. Ta även i dessa förfrågningar kontakt direkt med organisationen som intresserar dig och berätta närmare om dina tankar kring ett eventuellt examensarbete.


Sök lediga praktikplatser

Praktik inom social- och hälsovårdssektorn

Läs mer om möjligheterna till praktik inom social- och hälsovårdssektorn och utnyttja kontaktuppgifterna listade i yrkesordning för dina förfrågningar gällande praktik.

Social- och hälsovårdssektorns praktikplatser annonseras i Jobiili(Länk leder till extern tjänst) (länken öppnas i ett nytt fönster) .

För högskolepraktikanter

Högskolepraktik hos staden är en praktikperiod om 3–6 månader och den är riktad till studerande som genomför en högre högskoleexamen. Lönen för en högskolepraktikant är 1 709 euro per månad. Högskolepraktikens varaktighet är vanligen tre månader. Om studierna omfattar en obligatorisk praktik (t.ex. psykologistuderande), kan man komma överens om en praktikperiod som är fem eller sex månader lång.

Programmet Helsinki-trainee


Syftet med vårt program Helsinki-trainee är att vid sidan av arbetet fostra dig till sakkunnig inom din bransch genom intressanta arbeten. Ansökningen till Helsingfors stads traineeprogram sker två gånger per år, i oktober och april-maj. Du kan ansöka till vårt traineeprogram om du studerar en högre högskoleexamen (t.ex. magisterskedet eller högre yrkeshögskoleexamen) och har inom dina studier avancerat till slutsträckan eller om det har gått högst ett år sedan du utexaminerades.

 

Läs mer om Helsinki Trainee -programmet

Praktisk arbetslivsorientering – Praktisk arbetslivsorientering hos staden

Praktisk arbetslivsorientering är en del av livet för alla elever inom den grundläggande utbildningen. Under den praktiska arbetslivsorienteringen får du uppleva vad man gör inom olika yrken och får själv pröva på arbetslivet. Vi hoppas att du känner dig entusiastisk över uppgifterna och ansöker om arbete hos oss senare också och att du får inspiration till yrket.

Se våra lediga platser för praktisk arbetslivsorientering(Länk leder till extern tjänst)

Työntekijöitä katselemassa tietoja tietokoneen näytön ruudulta.
Kaksi eteläisen kotihoidon työntekijää työskentelee tietokoneen ääressä. Bild: Jussi Hellsten

Genom läroavtalsutbildning får du yrkeskompetens och en examen genom att arbeta för Helsingfors stad.  Du kompletterar lärande i arbetet på en arbetsplats med teoristudier, till exempel vid Stadin ammattiopisto. Som läroavtalsstuderande har du ett anställningsförhållande på viss tid och får lön i enlighet med kollektivavtal, ackumulerar arbetslivserfarenhet och får handledning av oss i genomförandet av din yrkesinriktade examen.

Till läroavtalsutbildning söker man sig via TE-tjänsterna, varvid läroavtalsutbildning kan passa dig som är intresserad av att sysselsättas via staden, är en minst 20-årig Helsingforsbo och inte har en fast arbets- eller studieplats. Läroavtal tar ungefär två år. Läroavtalsutbildningen för närvårdare börjar som en rekryteringsutbildning, varefter din kommande läroavtalsplats är inom social- och hälsovårdssektorns olika verksamhetsställen, inom småbarnspedagogiken eller så kan du sysselsätta dig med köksarbeten inom Servicecentralen Helsingfors.

Läroavtalplatsen på staden är vanligtvis ledig på våren och hösten. När ansökningen för stadens läroavtalsutbildningar är öppen, hittar du dem här.

I Servicecentrum Helsinki kan du utbilda dig direkt som servicearbetare genom läroavtal för arbete inom mat- och renhetstjänster. Mer information finns på https://palkerekry.hel.fi/oppisopimuskoulutus(Länk leder till extern tjänst).

Inom social-, hälso- och räddningstjänsten kan du studera läroavtalsutbildning för att bli vårdbiträde eller vårdassistent. För mer information, kontakta sotepe.oppisopimukset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) via e-post.

Inom utbildningssektorn ger läroavtalsutbildning behörighet som dagvårdare inom förskoleutbildningen. Mer information får du genom att kontakta rekry.kasko@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) via e-post.

Se videon om hur du kommer till lönebidragsgodkänd läroavtalplats nedan.

Se öppna läroavtalsutbildningar och rekryterande utbildningar

Helsingfors stads lärlingsmöjligheter -video

Så här kommer du till lönebidragsgodkänd lärlingsutbildning.

Woman holding pink umbrella
Bild: Jussi Hellsten