Webbplatsen Hel.fi förnyas en temahelhet i taget 

Invånarinriktade teman, bättre sökbarhet och nytt utseende är exempel på hur Helsingfors stads webbsidor förnyas en helhet i taget. Förnyandet har utförts tillsammans med invånarna: hittills har redan 4 000 stadsbor deltagit i projektet. 

Helsingfors stads webbplats Hel.fi har förnyats. Den nya webbplatsen erbjuder stadsborna tjänster som temahelheter, en ny söktjänst och bättre sökbarhet, en omfattande nyhetssida samt ett fräscht utseende som ändras enligt årstid. 

”Enligt kundresponsen har det varit svårt att hitta information på stadens webbplats på grund av den stora mängden information. Därför har vi med förnyandet koncentrerat oss speciellt på tjänsterna och servicestigarna”, säger projektchefen för förnyandet av hel.fi Mari Pietarila.  

Av webbplatsens kommande temahelheter har redan flera publicerats, såsom boende, hälsovårdstjänster och stadsplanering. Vi fortsätter publicera temahelheter ännu under nästa år, då till exempel avsnittet för barn- och familjetjänster tas i bruk. Webbplatsen Hel.fi är Finlands största stadswebbplats och en av landets största nättjänster, och därför måster den förnyas i faser. Förra året lockade hel.fi över 40 miljoner sidvisningar och 19 miljoner besökare.  

Mer uppdaterad information

Tack vare förnyandet kan vi utnyttja stadens databaser mer omfattande än tidigare. Till exempel uppdateras en allt större del av verksamhetsställenas uppgifter på webbplatsen direkt från databasen, varvid uppgifternas aktualitet förbättras. Staden har närmare 8 200 verksamhetsställen.   
Stadens mångsidiga nyhetsutbud tydliggörs. I fortsättningen grupperas nyhetsflödena bland annat enligt de färskaste nyheterna och veckans mest lästa nyheter. Webbplatsen erbjuder också nyheter som eventuellt kunde intressera läsaren.

En förbättrad tjänste- och användarupplevelse tillsammans med stadsborna  

Det nya hel.fi-webbplatsen har varit ett servicedesignprojekt i stor skala.  Tusentals stadsbor har deltagit i utvecklingen av webbplatsen i en digital gemenskap som testare samt genom undersökningsuppgifter med anknytning till vardagsupplevelser och -behov. Stadsbornas perspektiv är ytterst viktigt, eftersom vi med den nya webbplatsen strävar efter att erbjuda en tjänsteupplevelse som tillgodoser vardagsbehov.  

Helsingfors stads personal har under förnyandet av webbplatsen utökat sina kunskaper om och sin förståelse för hur innehållsdesign kan användas för att förbättra tjänster med invånarinriktning. Innehållsdesign har använts som hjälp till exempel i utvecklingen av begriplighet och läsbarhet.  
Användarupplevelsen för digitala kanaler har förenhetligats. Webbtjänsterna har designats med fokus på mobilitet, användbarhet ja tillgänglighet. Helsinki Design System stöder förenhetligandet av det visuella utseendet. 

 ”Jag är speciellt nöjd med att vi har satt kunden och tjänsterna i centrum. Med den nya webbplatsens innehåll och tjänstebeskrivningar har vi försökt framhäva det som är viktigt och väsentligt för stadsborna på ett begripligt sätt”, säger chefredaktören för webbplatsen hel.fi Mika Lappalainen.

Förnyandet av webbplatsen fortsätter fram till sommaren 2023. Nya temasidor publiceras allteftersom de blir klara, varvid också de gamla länkarna och den föregående versionen av hel.fi-sidorna som tillgås via dem försvinner. Därefter publiceras den förnyade tjänsten Beslut samt nya rekryteringssidor.  

Kom med i utvecklargemenskapen 

Utvecklargemenskapen består av stadsbor som har gett respons och testat de nya webbsidorna innan de publiceras. Användarnas respons är viktig även efter att projektet är slutfört. Till exempel på förstasidan kommer vi att lyfta fram de mest använda tjänsterna och hel.fi-sidorna.  

Vi bjuder in stadsbor till utvecklargemenskapen. Nya teman denna höst är natur och friluftsliv, socialtjänster för vuxna, unga och invandrare samt underhåll av gator, parker och offentliga byggnader. 

Gå med i utvecklargemenskapen (Länk leder till extern tjänst)  

Du kan ge respons om Helsingfors stads webbsidor direkt via stadens responswebbsida. Lämna dina kontaktuppgifter för att få svar på din respons. Du kan också ge respons direkt på stadens webbplats via snabbresponsen i nedre kanten av innehållet. Responsen påverkar utvecklandet av webbplatsen också i fortsättningen.

Ge respons

 

Temasidor av nya Hel.fi.
Bild: Fotocollage.