Hel.fi-verkkosivut paranevat teemakokonaisuus kerrallaan 

Asukaslähtöiset teemat, parempi löydettävyys ja uusi ilme ovat esimerkkejä siitä, kuinka Helsingin kaupungin verkkosivut uudistuvat kokonaisuus kerrallaan. Uudistusta on tehty yhdessä asukkaiden kanssa: tähän mennessä hankkeeseen on osallistunut jo 4 000 kaupunkilaista.  
Syksyinen Helsinki saa uuden etusivun julkaisun kautta näkyväksi koko hel.fi-verkkosivuston uudistuksen. Kuva: Helsingin kaupunki
Syksyinen Helsinki saa uuden etusivun julkaisun kautta näkyväksi koko hel.fi-verkkosivuston uudistuksen. Kuva: Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin Hel.fi-verkkosivut ovat uudistuneet. Kaupunkilaisille uusi sivusto tarjoaa palveluita teemakokonaisuuksina, uuden haun ja paremman löydettävyyden, laajan uutissivuston sekä vuodenaikojen mukaan muuttuvan raikkaan ilmeen. 

”Saamamme asiakaspalautteen mukaan kaupungin sivuilla oli suuri määrä tietoa, jota oli vaikeaa löytää. Siksi uudistuksessa on keskitytty erityisesti palveluihin ja palvelupolkuihin”, hel.fi-uudistuksen hankepäällikkö Mari Pietarila kertoo. 

Sivustolle tulevista teemakokonaisuuksista on julkaistu jo useita, kuten asuminen, terveyspalvelut ja kaupunkisuunnittelu. Julkaisut jatkuvat vielä ensi vuoden puolellakin, jolloin käyttöön saadaan esimerkiksi lasten ja perheiden palvelujen osio. Hel.fi-sivusto on Suomen suurin kaupunkisivusto ja yksi maan suurimmista verkkopalveluista, joten se on uudistettava vaiheittain. Viime vuonna hel.fi keräsi yli 40 miljoonaa sivukatselua ja 19 miljoonaa kävijää.   

Ajantasaisempaa tietoa

Uudistuksen ansiosta kaupungin tietokantoja pystytään hyödyntämään aiempaa kattavammin. Esimerkiksi yhä suurempi osa toimipisteiden tiedoista päivittyy sivuille suoraan tietokannasta, jolloin tietojen ajantasaisuus paranee. Kaupungilla on lähes 8 200 toimipistettä.

Kaupungin monipuolinen uutistarjonta selkeytyy. Jatkossa uutisvirrat on jaoteltu muun muassa uusimpien sekä viikon luetuimpien uutisten mukaan. Sivusto myös tarjoaa lukijaa mahdollisesti kiinnostavia uutisia.

Palvelu- ja käyttökokemus paremmaksi kaupunkilaisten kanssa

Uusi hel.fi -projekti on ollut suuren kokoluokan verkkosivujen palvelumuotoiluhanke. Tuhannet kaupunkilaiset ovat osallistuneet sivuston kehittämiseen digitaalisessa yhteisössä testaajina sekä arjen kokemuksiin ja tarpeisiin liittyvien tutkimustehtävien kautta. Kaupunkilaisten näkökulma on ratkaisevan tärkeä, koska uudella sivustolla heille pyritään tarjoamaan arjen tarpeita vastaava palvelukokemus.  

Helsingin kaupungin työntekijät ovat sivustouudistuksen aikana kartuttaneet osaamistaan ja ymmärrystään siitä, miten muotoilua voidaan käyttää parannettaessa palveluja asukaslähtöisesti. Sisältömuotoilun keinoja on käytetty apuna esimerkiksi ymmärrettävyyden ja silmäiltävyyden kehittämisessä.

Digitaalisten kanavien käyttökokemusta on yhdenmukaistettu. Verkkopalvelut on suunniteltu mobiili, käytettävyys ja saavutettavuus edellä. Visuaalisen ilmeen yhdenmukaistamista tukee Helsinki Design System.  

"Olen erityisen tyytyväinen siihen, että olemme nostaneet asiakkaan ja palvelut keskiöön. Uuden sivuston sisällöissä ja palvelukuvauksissa on pyritty siihen, että ne nostavat esiin kaupunkilaisille tärkeän ja oleellisen ymmärrettävästi”, hel.fi-sivuston päätoimittaja Mika Lappalainen sanoo.

Sivuston uudistaminen jatkuu kesään 2023 saakka. Uusia teemasivustoja julkaistaan sitä mukaa, kun ne valmistuvat, jolloin myös vanhat linkit ja niistä löytyvät edellisen version hel.fi-sivut poistuvat.  Seuraavaksi julkaistaan uudistunut Päätökset-palvelu sekä uudet rekrytoinnin sivut.

Tule mukaan kehittäjäyhteisöön 

Kaupunkilaisista koostuva kehittäjäyhteisö on antanut palautetta ja testannut sivustoja ennen niiden julkaisua. Käyttäjien palaute on tärkeää myös uudistusprojektin päätyttyä. Esimerkiksi etusivulla tullaan nostamaan esiin käytetyimpiä palveluita ja hel.fi-sivuja. 

Kutsumme kaupunkilaisia mukaan kehittäjäyhteisöön. Tänä syksynä uusina teemoina ovat luonto ja ulkoilu, sosiaalipalvelut aikuisille, nuorille ja maahanmuuttajille sekä katujen, puistojen ja julkisten rakennusten kunnossapito.  

Liity kehittäjäyhteisöön(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Helsingin kaupungin verkkosivuista voi aina antaa palautetta suoraan kaupungin palautesivuston kautta. Jos palautteen antaja haluaa vastauksen ja lähettää palautteessa yhteystietonsa, hänelle vastataan. Palautetta voi antaa myös suoraan kaupungin sivustolla sisältöjen alareunassa sijaitsevan pikapalautteen avulla. Palautteet vaikuttavat jatkossakin sivuston kehittämiseen

Anna palautetta

Uudistetun Hel.fi:n teemasivustoja. Kuva: Kuvakollaasi.
Uudistetun Hel.fi:n teemasivustoja. Kuva: Kuvakollaasi.