Autotalon arkkitehtuurikilpailun voitto ehdotukselle Cabriolet

Kampissa sijaitsevaan Autotalokortteliin suunnitellaan laajennusta. Suunnittelusta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin ARCO Architecture Company ehdotuksellaan Cabriolet.
Havainnekuva rakennuksista.
Kuva: ARCO Architecture Company

Autotalokorttelin kehittämisen tavoitteena on koko korttelin käytön tehostaminen, toimivuuden parantaminen ja alueen elävöittäminen. Tarkoituksena on toteuttaa nykyisellään pysäköintialueena ja katuna toimivalle alueelle toimisto- ja liiketilaa sekä samalla kehittää olemassa olevan korttelin toimintaa. Arkkitehtuurikilpailulla pyrittiin löytämään suunnitteluratkaisu, joka huomioi alueen erityispiirteet ja kaupunkikuvalliset lähtökohdat sekä tarjoaa laadukkaan ja mielenkiintoisen uuden kerrostuman kortteliin.

Kilpailu tarjosikin kiinnostavia ja toisistaan selvästi poikkeavia ratkaisumalleja suunnittelualueen kehittämiseksi. Tuomaristo päätti yksimielisesti valita arkkitehtuurikilpailun voittajaksi ehdotuksen nimimerkiltään ”Cabriolet”. Ehdotuksen takaa paljastui ARCO Architecture Company.

Kilpailun arvioinnissa kiinnitettiin huomiota siihen, kuinka suunnitteluohjelmassa esitetyt tavoitteet, vaatimukset ja suunnitteluohjeet on otettu huomioon. Arvostelussaan tuomaristo korosti erityisesti ehdotuksen kaupunkikuvallista laatua, toteutettavuutta sekä kehityskelpoisuutta. Suunnitteluratkaisun soveltumista ympäristöönsä pidettiin tärkeämpänä kuin yksityiskohtien toimivuutta. Ehdotukset julkaistiin myös Kerrokantasi-verkkopalvelussa kaupunkilaisten nähtäville ja kommentoitaviksi 13.3.–27.3.2024. Tuomaristo huomioi arviointityössään kaupunkilaisten antaman palautteen.

Korttelin suunnittelua jatketaan ja asemakaavan muutoksen valmistelu aloitetaan kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Jatkosuunnittelussa ratkaisua kehitetään niin kaupunkikuvallisesti kuin toiminnallisestikin.

Arkkitehtuurikilpailu käynnistyi joulukuussa 2023. Kilpailun järjestivät yhteistyössä LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ja Helsingin kaupunki. Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuna, johon valittiin alan kärkitoimistoja. Kilpailussa olivat mukana ARCO Architecture Company, Arkkitehtitoimisto Opus, JKMM Arkkitehdit ja PES-Arkkitehdit.