Utsiktsplattformen på Hakalaudden och gömstället på Fårholmen utgör en fin ram för naturobservationer i Gammelstadsviken

De nya konstruktionerna för besökare och naturentusiaster i Gammelstadsviken har färdigställts.
Från utsiktsplattformen i Hakalaudden man kan beundra fåglarna och landskapen i Gammelstadsviken i flera olika riktningar. Bild: Tiina Terävä
Från utsiktsplattformen i Hakalaudden man kan beundra fåglarna och landskapen i Gammelstadsviken i flera olika riktningar. Bild: Tiina Terävä

Utsiktsplattformen i Hakalaudden i Vik som invigdes i september. Där kan man beundra fåglarna och landskapen i Gammelstadsviken i flera olika riktningar. Plattformen är modulär, och på det högsta planet kan man till och med se över vassen som växer i viken på sommaren. På den stora plattformen ryms flera besöksgrupper åt gången. Ett av planen är tillgängligt, i och med att man tar sig dit direkt från friluftsleden, utan trappor. Det finns dock vissa höjdskillnader på leden fram till plattformen.

Med hjälp av en tillgänglig plankstig tar man sig till gömstället som i somras öppnades på den östra delen av Fårholmen. I gömstället har man utsikt över Fårholmens äng och i riktning mot ön Klobben. I gömstället kan man bland annat bekanta sig med fågelarter som trivs på ängen och slamstranden. På guidetavlan i gömstället hittar man information om dem. Tack vare den flytande strukturen på pontoner kan fåglar och annan natur observeras och fotograferas nära vattenytan. På sidan med den huvudsakliga utsikten finns också ett glaselement med fotograferingshål, vilket gör det möjligt att fotografera nästan i samma nivå som vattenytan. Gömstället rymmer upp till 40 personer.

Från gömstället på Fårholmen har man utsikt över Fårholmens äng och i riktning mot ön Klobben.  Bild: Mari Ahrenberg
Från gömstället på Fårholmen har man utsikt över Fårholmens äng och i riktning mot ön Klobben. Bild: Mari Ahrenberg

Viktiga faktorer under planeringen av konstruktionerna har varit tillgänglighet, olika användargruppers behov och att landskapsmässigt anpassa kosntruktionen till miljön. Båda konstruktionerna finns till för det ökande antalet besökare i Gammelstadsviken och gör det möjligt för större grupper, som till exempel skolklasser och daghemsgrupper, att besöka platsen. 

Byggandet av gömstället och utsiktsplattformen baserar sig på vård- och användningsplanen för området som godkänts av NTM-centralen i Nyland, där åtgärder för naturvård och rekreationsanvändning har fastställts för fågelvattnet i Naturaområdet Gammelstadsviken. Byggnaderna är ritade av Studio Puisto Arkkitehdit Oy och Helsingfors stads affärsverk Stara ansvarade för byggandet.