Hakalanniemen katselulava ja Lammassaaren piilokoju tarjoavat hienot puitteet luontohavainnointiin Vanhankaupunginlahdella

Vanhankaupunginlahden kävijöitä ja luontoharrastajia palvelevat uudet rakenteet ovat valmistuneet.
Hakalanniemen katselulavalta on näkymä useaan eri suuntaan. Kuva: Tiina Terävä
Hakalanniemen katselulavalta on näkymä useaan eri suuntaan. Kuva: Tiina Terävä

Syyskuussa Viikin Hakalanniemeen on avattu katselulava, josta voi ihailla Vanhankaupunginlahden lintuja ja maisemia useaan eri suuntaan. Lava on modulaarinen, ja korkeimmalta tasolta näkyy myös kesäisin kasvavan ruovikon yli lahdelle. Suurelle lavalle mahtuu kerrallaan useampi vierailijaryhmä. Yksi tasoista on esteetön, sillä sinne kuljetaan suoraan ulkoilureitiltä ilman portaita. Lavalle kulkevalla reitillä on kuitenkin jonkin verran korkeuseroja.

Lammassaaren itäosaan kesällä avattuun piilokojuun pääsee esteetöntä lankkupolkua pitkin. Piilokojusta avautuvat näkymät Lammassaaren niitylle sekä Lopin saaren suuntaan. Kojussa voi tutustua muun muassa niityllä ja lieterannalla viihtyviin lintulajeihin, joista kerrotaan kojussa olevassa opastaulussa. Ponttoneiden varassa kelluvan rakenteen ansiosta lintuja ja muuta luontoa voi havainnoida ja valokuvata läheltä vedenpintaa. Pääkatselusuunnan puolella on myös lasielementti kuvausreikineen, mikä mahdollistaa kuvaamisen lähes vedenpinnan tasosta. Piilokojuun mahtuu enimmillään 40 henkeä.

Lammassaaren piilokojusta avautuvat näkymät Lammassaaren niitylle sekä Lopin saaren suuntaan.  Kuva: Mari Ahrenberg
Lammassaaren piilokojusta avautuvat näkymät Lammassaaren niitylle sekä Lopin saaren suuntaan. Kuva: Mari Ahrenberg

Rakenteiden suunnittelussa tärkeitä tekijöitä ovat olleet esteettömyys, eri käyttäjäryhmien tarpeet sekä sovittaminen maisemallisesti osaksi ympäristöä. Molemmat rakenteet palvelevat Vanhankaupunginlahden kasvavia kävijämääriä sekä tarjoavat mahdollisuuden suurempien ryhmien, kuten koululuokkien ja päiväkotiryhmien vierailuun.  

Piilokojun ja katselulavan rakentaminen perustuvat Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymään alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan, jossa on määritelty Vanhankaupunginlahden lintuvesi -Natura-alueen luonnonhoidon ja virkistyskäytön toimenpiteitä. Rakenteet on suunnitellut Studio Puisto Arkkitehdit Oy ja rakentamisesta vastasi Helsingin kaupungin liikelaitos Stara.