Uppringningstjänsten vid hälsostationerna görs smidigare

Uppringningstjänsterna vid Helsingfors hälsostationer förändras från och med 27.11 emedan man vill förkorta köerna till telefontjänsten och göra det smidigare att få kontakt med hälsovårdstjänsterna.
ramdeles kommer man ringa upp kunden som lämnat ringbud bara en gång. Om man då inte kan nå kunden får hen ett sms med uppmaning om att ta kontakt åter. Bild: Matti Vartiainen
ramdeles kommer man ringa upp kunden som lämnat ringbud bara en gång. Om man då inte kan nå kunden får hen ett sms med uppmaning om att ta kontakt åter. Bild: Matti Vartiainen

Framdeles kommer man ringa upp kunden som lämnat ringbud bara en gång. Om man då inte kan nå kunden får hen ett sms med uppmaning om att ta kontakt åter. Tidigare försökte man nå klienten två eller rentav tre gånger, om hen inte svarade den första gången.

”Framdeles kommer man att kunna sköta samtalen snabbare, när vår personal inte upprepat försöker nå kunderna. Avsikten är att kunderna snabbare får kontakt med tjänsterna som de behöver, och att det även annars blir lättare att nå oss”, säger Timo Lukkarinen, chefsläkare för Helsingfors hälsostationer.

”Vi vill göra det smidigare att få kontakt med hälsostationerna. Även den reviderade hälsovårdslagen kräver detta av oss”, fortsätter Lukkarinen.

Från och med den 27 november betjänar hälsostationernas uppringningstjänster måndagar till torsdagar kl. 8–16, och på fredagar och helgaftnar kl. 8–15.

”Jag tror att vi med reformen effektivare kan utnyttja våra resurser mer ändamålsenligt, och det är till nytta för våra kunder”, sammanfattar Timo Lukkarinen.

Även elektronisk kontakt med hälsostationen

Hälsostationernas kunder får även behändigt elektroniskt kontakt med hälsovårdstjänsterna. Man kan ställa ”Sotebotti Hester” (hel.fi/halsostationer) mångahanda frågor gällande hälsa och hälsovårdstjänster. Hester betjänar dygnet runt och hänvisar vid behov vidare.

Yrkesfolket i chatten i ”Sotebotti Hester” (hel.fi/halsostationer) betjänar kunderna längre än tidigare och redan på morgonen. Hälsostationerna testar till årets slut att tidigarelägga chattens öppettider, så att yrkesfolket på hälsostationerna är tillgängliga vardagar kl. 7.45–14.

Man får kontakt med en yrkesperson även genom att göra en symtombedömning i Omaolo, omaolo.fi. Vid icke-akuta ärenden kan man uträtta ärenden på hälsostationen via Maisa (maisa.fi).

Vänligen kontakta oss endast via en kanal. På så sätt blir det mindre rusning i kontakttagandet och vi kan betjäna vår kunder snabbare.