Trafikbegränsningar på gatuområdena invid Salutorget och Esplanaderna under valborg

I Helsingfors centrum stänger staden av flera gatuområden invid Salutorget och Esplanaderna under valborg. Ändringarna är markerade på den bifogade kartan.
Karta över trafikbegränsningarna i Helsingfors centrum under valborg.
Karta över trafikbegränsningarna i Helsingfors centrum under valborg.

På valborgsmässoafton har staden traditionellt gränsat av områden för firande folkmassor. När staden gränsar av områden, minskar risken som kan orsakas för fotgängare och bilister om valborgsfirande folk som rör sig på olika sätt använde helt samma rutter.

Trafikbegränsningarna har planerats och de genomförs tillsammans med stadens säkerhetssakkunniga, polisen och räddningsverket.

  • Staden stänger av området invid Salutorget och Esplanaderna för all motorfordonstrafik på valborgsmässoaftonen 30.4 klo 15–20.
  • Avstängningen gäller Norra Esplanaden, Södra Esplanaden, Södra kajen mellan Södra Esplanaden och Norra Magasinsgatan, Unionsgatan mellan Alexandersgatan och Södra Esplanaden.
  • Endast utryckningsfordon får köra på det avstängda området.
  • Ett större område invid Esplanaderna blir ett gångfartsområde. Området är ett gångfartsområde till valborgsdagen kl. 18.

Körning till hamnarna under trafikbegränsningarna

Körförbindelsen till Skatuddens terminal går via Norra kajen och Kanalgatan.

Man kan köra till Olympiaterminalen till exempel via Fabriksgatan och Skeppsbrogatan. All tung trafik ska köra till Olympiaterminalen innan trafikbegränsningarna börjar gälla.

Aalto-universitets studentkår lägger studentmössan på Havis Amanda

I år lägger Aalto-universitets studentkår AYY mössan på Havis Amanda, och studentkåren står också för arrangemangen av evenemanget. Man kan följa mösspåläggningen också på skärmar som installeras i Esplanadparken. Den traditionella mösspåläggningen av Havis Amanda ordnas cirka kl. 18 på valborgsmässoaftonen. Reparationen av Havis Amanda inleds efter valborg.

Reitit satamiin liikennerajoitusten aikana.
Reitit satamiin liikennerajoitusten aikana.