Älskade Havis Amanda repareras

Den 115-åriga skulpturen, som älskas av helsingforsarna, flyttas efter valborgsfirandet bort för konservering som en del av en renovering av fontänhelheten och dess omgivning.
Bild: Havis Amanda-skulpturen och fontänen  Bild: Kimmo Brandt
Bild: Havis Amanda-skulpturen och fontänen Bild: Kimmo Brandt

Hur lång tid renoveringen av området kring fontänen tar beror på eventuella arkeologiska utgrävningar, och arbetet kan preliminärt pågå till augusti 2024. Tidtabellen klarnar hösten 2023.

Havis Amanda har gått igenom mycket

Fontänen med sina bronsskulpturer, som stod klar 1908, är ett helhetskonstverk som planerades av konstnären Ville Vallgren. Utöver det konstnärliga värdet är verket mycket betydelsefullt i kulturhistoriskt perspektiv och för stadsbilden.

Bronsskulpturen har under årens lopp gått igenom mycket under olika folkfester, då festare har klättrat upp på den. Dess yta har också slitits av det salta och blåsiga havsklimatet.

”Havis Amanda har regelbundet genomgått mindre underhållsåtgärder, men det här är första gången vi kan göra grundliga reparations- och konserveringsåtgärder. Under reparationsprojektet ska man försöka åtgärda skulpturens lutning och förstärka kvinnofigurens sockel”, berättar Polina Semenova, konservator av offentlig konst på Helsingfors konstmuseum.

Sprickor och hål i bronsen repareras och patineras. En konservator gör också en komplett ytkonservering av bronsdelarna.

Även området kring fontänen rustas upp

Under renoveringen kommer statyns vattenbassäng och fundament att rustas upp. Sättningar i platsens yta åtgärdas, och renoveringen avslutas med att den traditionella stensättningen återställs. Samtidigt kommer även fontänens teknik och rörledningar att rustas upp. Grävarbetet sker under överinseende av en arkeolog med tanke på eventuella fynd av fornlämningar.

Platsen inhägnas som arbetsplatsområde efter valborg. Markbyggnadsprojektet kommer preliminärt att pågå fram till augusti 2024. Hur lång tid renoveringen tar beror på om arbetet behöver avbrytas på grund av arkeologiska utgrävningar och hurdana strukturer som hittas under marken.

Man bygger en permanent plats för de lyftkranar som används vid kröningen av skulpturen på valborg och vid underhåll.

Valborg firas som normalt i vår

Kvinnofiguren och sjölejonen vid fontänens kant lösgörs och flyttas bort för konservering i början av maj, efter valborgsfirandet. Valborgsfirandet och kröningen av statyn ordnas som normalt i vår. När det gäller valborg 2024 är situationen ännu öppen, eftersom upprustningen av området kan pågå till sommaren 2024.

Havis Amanda hör till Helsingfors stads konstsamling, som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum. Stadsmiljösektorn ansvarar för det tekniska underhållet av verket, till exempel för vattensystemet.