Tillväxtföretagarna driver på en smidigare inreseprocess för kompetent arbetskraft

Suomen startup-yhteisö (Finlands startup-gemenskap) föreslår i samarbete med spelbranschens paraplyorganisation Neogames Finland ry, Teknologiateollisuus ry, Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer ry och Helsingfors stad åtgärder för att förenkla och effektivera processen för arbetskraftsinvandring. Åtgärdsförslagen och deras effekter presenteras i den idag utkomna publikationen Työperäisen maahanmuuton sujuvoittaminen – Yhden luukun periaate ja kahden viikon palvelulupaus (Smidigare arbetskraftsinvandring – principen om ett enda serviceställe och servicelöftet om handläggning inom två veckor), som syftar till att ge beslutsfattare verktyg för att främja Finlands konkurrenskraft och locka internationell arbetskraft.
Internationell arbetsgrupp
Publikationen Työperäisen maahanmuuton sujuvoittaminen – Yhden luukun periaate ja kahden viikon palvelulupaus (Smidigare arbetskraftsinvandring – principen om ett enda serviceställe och servicelöftet handläggning inom två veckor) syftar till att ge beslutsfattare verktyg för att främja Finlands konkurrenskraft och locka internationell arbetskraft. Bild: N2 Albiino, Marek Sabogal

Om processen för arbetsrelaterad invandring gjordes snabbare och invandrande arbetstagare snabbare kunde börja arbeta skulle det gynna samhällsekonomin betydligt. Detta eftersom både antalet arbetade arbetsdagar och skatteinkomsterna skulle öka. En underlättad inreseprocess skulle också öka finländska företags konkurrenskraft när det gäller att locka arbetskraft.

”Finlands startup-gemenskap och partnerna strävar efter ett Finland där arbetskraftsinvandringen tar högst två veckor och där det finns ett enda serviceställe för alla tjänster för inreseprocessen, så att arbetsmängden för myndigheterna, företagen och invandraren kan minimeras”, säger Riikka Pakarinen, verkställande direktör för Finlands startup-gemenskap.

Målet är världens bästa inreseprocess

Invandring betraktas ofta endast som Migrationsverkets uppehållstillstånd, men processen omfattar bland annat registrering av hemkommun, öppnande av bankkonton och tjänster för familjer, såsom ansökan om dagvård för barn. Servicelöftet handläggning inom två veckor ska omfatta alla nödvändiga tjänster för en invandrare som kommer till landet för att arbeta.

Finlands startup-gemenskap och partnerna presenterar i publikationen sju åtgärdshelheter, varav en del är mål på lång sikt. Ett centralt problem i myndigheternas och de övriga instansernas verksamhet är att man frågar efter samma uppgifter flera gånger. Vid inreseprocessen bör alla personuppgifter insamlas centraliserat och göras tillgängliga för alla myndigheter och instanser inom processen. I bästa fall skulle till exempel banken kunna begära om invandrarens personuppgifter och få dem på elektronisk väg i en sådan omfattning att det går att identifiera kunden och ta banktjänsterna i bruk via fjärranslutning.

Virtual Finland-projektet spelar en viktig roll

Fortsatt finansiering för utrikesministeriets projekt Virtual Finland och igångsättandet av ett pilotarbetet  är viktiga sätt för att genomföra insamlingen av invandrarens uppgifter och beviljandet av tillstånd i praktiken. Finlands startup-gemenskap och dess samarbetspartner framhäver i publikationen att fortsatt finansiering för Virtual Finland-projektet bör säkerställas i ramförhandlingarna och att ett försök med ett elektroniskt system för inreseprocessen och tillståndsförfarandet för personuppgifter ska skapas utifrån projektet.
”I Virtual Finland-projektet har man redan tagit fram fungerande koncept, och det skulle vara synd att se arbetet gå till spillo, om man inte fortsätter finansieringen. Nu är det dags att sätta fart på projektet och omvandla koncepten till praktiska åtgärder”, säger Youssef Zad, huvudekonom vid Finlands startup-gemenskap.

Närmare motiveringar och åtgärdsförslagen kan läsas i Finlands startup-gemenskaps och partnernas publikation: Työperäisen maahanmuuton sujuvoittaminen – Yhden luukun periaate ja kahden viikon palvelulupaus (Smidigare arbetskraftsinvandring – principen om ett enda serviceställe och servicelöftet om handläggning inom två veckor) (pdf).