Tillgången till vård stöds genom tandkontroller hos tandhygienister

Hösten 2023 inledde Helsingfors tandkontroller för vuxna hos tandhygienister. Vuxna patienter hänvisas till kontroller hos tandhygienister. Målet är att erbjuda helsingforsarna ett alternativ till snabbare tandkontroller och vid behov vård.
Tillgången till vård stöds genom tandkontroller hos tandhygienister.  Bild: Porolahden hammashoitola.
Tillgången till vård stöds genom tandkontroller hos tandhygienister. Bild: Porolahden hammashoitola.

Vid kontrollen hos en tandhygienist undersöks patientens mun och tänder, och behovet av fortsatt vård kartläggs. Under kontrollen kan tandhygienisten konsultera en tandläkare. På samma sätt som efter ett kontrollbesök hos en tandläkare får patienten vid behov tid för vård till en tandhygienist eller tandläkare.

– Genom tandkontrollerna hos tandhygienister vill vi göra det smidigare för patienterna att få tillgång till tandvårdstjänster, konstaterar chefstandläkare vid Helsingfors stad Sebastian Kaste.

– Jag är glad att vi kan utnyttja kompetensen för våra yrkespersoner i större utsträckning. Tandhygienisternas studier och kompetensområde omfattar numera även återkommande tandkontroller. Vi vill utnyttja denna resurs, fortsätter Kaste.

Över 1 200 personer i Helsingfors har till dags dato besökt en tandhygienist för tandkontroll. Sebastian Kaste berättar att patienterna har varit nöjda med kontrollerna. Tiderna hos tandhygienister har förbättrat tillgången till vård. Kaste är tacksam mot tandhygienisterna och de övriga yrkespersoner som har deltagit.

Om man vid en återkommande tandkontroll hos en munhygienist konstaterar att patienten behöver ytterligare undersökningar av en tandläkare, ordnas en tid inom fyra veckor från besöket.   

Vid icke-brådskande ärenden erbjuds patienterna för närvarande i första hand en servicesedel. Servicesedeln ger tillgång till privat vård omedelbart eller senast inom en månad. I Helsingfors jobbar man aktivt för att man även i fortsättningen ska få tillgång till vård på stadens tandvårdskliniker inom den period på fyra månader som fastställs i lagen.

Trevlig omväxling i arbetet

Tandhygienisten Pirjetta Sinkkonen utför tandkontroller vid Porovikens tandklinik. Porovikens tandklinik i Kasberget är en liten enhet där vanligtvis två tandläkare och en tandhygienist arbetar.

Tandhygienist Pirjetta Sinkkonen arbetar på Porovikens tandklinik. Bild: Porolahden hammashoitola.
Tandhygienist Pirjetta Sinkkonen arbetar på Porovikens tandklinik. Bild: Porolahden hammashoitola.

Hur har patienterna tagit emot tandkontrollerna hos tandhygienister?

– Mycket bra, och för mig själv utgör kontrollerna en trevlig omväxling i arbetet, kommenterar Pirjetta Sinkkonen.

– Ifall vi hittar något på mottagningen informerar jag patienterna om att vi bokar tid hos en tandläkare, eller alternativt kommer tandläkaren genast in i behandlingsrummet för att ta sig en titt, fortsätter Sinkkonen.

– När patienterna vet om att de kommer att besöka en tandhygienist, önskar de ofta avlägsnande av tandsten eller undervisning i hemvård.  Jag kan då vid behov ge dem ytterligare en tid för tandkontroll.

Mer information