Stadsstyrelsen fick en översikt över Ilmalahallens läge

Helsingfors stadsstyrelse tog under sitt sammanträde den 28 mars del av en översikt över Ilmalahallens läge. Ilmalahallen har varit stängd sedan slutet av februari 2022 när Ryssland inledde sitt anfallskrig i Ukraina.
Puheenjohtajan nuija kaupunginhallituksen istuntosalissa.
Bild: Sakari Röyskö

Situationen är på många sätt utmanande när den drar ut på tiden. Ett öppnande av hallen har stor betydelse för kulturbranschen och idrottsbranschen, ordnandet av storevenemang och det övriga näringslivet. 

Stadens förhoppning har i första hand varit att hitta en ny privat ägare för Ilmalahallen genom ett frivilligt köp. Staden känner till att en potentiell grupp av köpare för närvarande för förhandlingar om att köpa hallen. Helsingfors stad har ingen roll i verkställandet av det frivilliga köpet men har intensivt följt med hur förhandlingarna framskrider.  

Stadsstyrelsen konstaterade utifrån den lägesöversikt som den fått att det måste anses vara osäkert att de pågående köpeförhandlingarna i verkligheten leder till ett köp inom den utsatta tid som köpet möjliggör. Stadsstyrelsen anser att det i det här läget är nödvändigt för staden att skrida till de åtgärder som behövs för att främja att hallen kan tas i användning. Därmed beslutade stadsstyrelsen att staden skrider till åtgärder för att få Ilmalahallen i användning genom att köpa arenafastigheten eller de aktier som krävs.  Samtidigt förbereder sig staden för andra åtgärder för det fall att den inte genom rimliga åtgärder och inom rimlig tid lyckas träffa ett avtal.