Kaupunginhallitus sai katsauksen Ilmalan hallin tilanteeseen

Helsingin kaupunginhallitus kuuli kokouksessaan 28. maaliskuuta katsauksen Ilmalan hallin tilanteesta. Ilmalan halli on ollut suljettuna vuoden 2022 helmikuun lopusta lähtien, jolloin Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa.
Puheenjohtajan nuija kaupunginhallituksen istuntosalissa.
Kuva: Sakari Röyskö

Tilanne on pitkittyessään monella tapaa haastava. Hallin auki saamisella on tärkeä merkitys kulttuuri- ja liikunta-aloille sekä suurtapahtumille ja muulle elinkeinoelämälle.

Kaupungin ensisijaisena toiveena on ollut, että Ilmalan hallille löytyisi uusi yksityinen omistaja vapaaehtoisella kaupalla. Kaupungin tiedossa on, että potentiaalinen ostajaryhmä käy parhaillaan neuvotteluja hallin ostamisesta. Helsingin kaupungilla ei ole roolia vapaaehtoisen kaupan toteutumisessa, mutta kaupunki on seurannut neuvottelujen etenemistä tiiviisti.

Kaupunginhallitus totesi saamansa tilannekatsauksen perusteella, että käynnissä olevien kauppaneuvotteluiden johtamista varsinaiseen kauppaan kaupan mahdollistavassa määräajassa on pidettävä epävarmana. Kaupunginhallitus katsoo, että tässä tilanteessa kaupungin on välttämätöntä ryhtyä tarvittaviin toimiin, joilla hallin saamista käyttöön voidaan edistää. Näin ollen kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ryhtyy Ilmalan hallin käyttöön saamiseksi toimenpiteisiin vaadittavien osakkeiden tai areenakiinteistön ostamiseksi kaupalla. Kaupunki varautuu samalla muihin toimenpiteisiin siltä varalta, ettei kaupasta kohtuullisin toimin ja kohtuullisessa ajassa päästä sopimukseen.