Stadsstyrelse gav tre olika utlåtanden om lagprojekt

Stadsstyrelsen sammanträdde den 18 september och beslutade att ge utlåtanden till social- och hälsovårdsministeriet om befogenhetsbestämmelser i beredskapslagen, ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av äldreomsorgslagen samt regeringens proposition om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag. Stadsstyrelsen beslutade också att anställa Petri Lumijärvi till den ordinarie tjänsten som personaldirektör.
Stadshuset.
Stadshuset. Bild: Sakari Röyskö

Stadsstyrelsen gav tre utlåtanden till social- och hälsovårdsministeriet om olika lagprojekt.

Det första utlåtandet gäller ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av äldreomsorgslagen. Det andra utlåtandet gäller befogenhetsbestämmelser i beredskapslagen.

Det tredje utlåtandet gäller regeringens proposition om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag.

Utlåtandena kan läsas i sin helhet på föredragningslistan för sammanträdet och ändringarna kan läsas i beslutsmeddelandet (båda handlnigarna finns endast på finska).

Petri Lumijärvi blir Helsingfors stads nya personaldirektör

Stadsstyrelsen beslutade att anställa tradenom (högre yrkeshögskoleexamen), Executive MBA Petri Lumijärvi till den ordinarie tjänsten som personaldirektör från och med den 1 oktober 2023. Enligt stadens förvaltningsstadga har personaldirektören till uppgift att leda stadskansliets personalavdelning.

Läs mer i stadens nyhet.

Projektplan för Pihlajiston ala-aste och daghemmet i Rönninge till fullmäktige

Stadsstyrelsen beslutade att föreslå att stadsfullmäktige godkänner projektplanen för ombyggnad av Pihlajiston ala-aste och daghemmet i Rönninge.

Pihlajiston ala-astes nuvarande lokaler motsvarar inte servicebehovet i området. Skolan har för närvarande cirka 350 elever och nya lokaler planeras för cirka 470 lågstadieelever. Dessutom ska byggnaden få nya daghemslokaler för cirka 120 barn  inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Området byggs ut och förnyas, och i de nya lokalerna kan man ordna småbarnspedagogik och grundläggande utbildning som motsvarar områdets nya behov. Projektets kostnader är cirka 28 miljoner euro.

Ärendet går vidare för beslut i stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet. Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar.