Kaupunginhallitus antoi kolme eri lausuntoa lakihankkeisiin

Kaupunginhallitus kokoontui 18.9. ja päätti antaa lausunnot sosiaali- ja terveysministeriölle valmiuslain toimivaltuussäännöksistä, vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä hallituksen esityksestä koskien yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamista. Kaupunginhallitus päätti myös ottaa Petri Lumijärven henkilöstöjohtajan vakinaiseen virkaan.
Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla maanantaisin. Kuva: Sakari Röyskö
Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla. Kuva: Sakari Röyskö

Kaupunginhallitus antoi kolme lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriölle eri lakihankkeisiin.

Ensimmäinen lausunto koskee vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamiseksi. Toinen lausunto liittyy valmiuslain toimivaltuussäännöksiin.

Kolmas lausunto liittyy hallituksen esitykseen yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta.

Lausunnot ovat luettavissa kokonaisuudessaan kokouksen esityslistalta.

Helsingin kaupungin uudeksi henkilöstöjohtajaksi Petri Lumijärvi

Kaupunginhallitus päätti ottaa tradenomi (YAMK), Executive MBA Petri Lumijärven henkilöstöjohtajan vakinaiseen virkaan 1.10.2023 lukien. Kaupungin hallintosäännön mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on johtaa kaupunginkanslian henkilöstöosastoa.

Lisätietoa löytyy kaupungin uutisesta.

Pihlajiston ala-asteen ja päiväkodin hankesuunnitelma etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Pihlajiston ala-asteen ja päiväkodin perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymistä.

Pihlajiston ala-asteen nykyiset tilat eivät vastaa alueen palvelutarvetta. Koulussa on tällä hetkellä noin 350 oppilasta ja uusia tiloja suunnitellaan noin 470 ala-asteen oppilaalle. Tämän lisäksi rakennukseen on tarkoitus toteuttaa varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle uusia päiväkotitiloja noin 120 lapselle. Toteutettavissa tiloissa voidaan järjestää varhaiskasvatusta ja perusopetusta täydennysrakentamisen myötä uudistuvan alueen muuntuviin palvelutarpeisiin. Hankkeen kustannukset ovat noin 28 miljoonaa euroa.

Asia etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.